Sony Xperia E4g - Фотосуреттер мен бейнелерді көру

background image

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

Камерамен т

үсірілген фотосуреттерді көру және бейнелерді ойнату үшін немесе құрылғыңызға

са

қталған ұқсас мазмұнды көру үшін Альбом қолданбасын пайдаланыңыз. Барлық

фотосуреттер мен бейнелер хронологиялы

қ реттегі торда көрсетіледі.

1

Альбом негізгі экраныны

ң мәзірін ашу үшін белгішені түртіңіз.

2

М

әзір опцияларын көру

3

Барлы

қ кескіндердің немесе таңдаулыларға қосқан кескіндердің слайдшоуы

4

Альбом негізгі экраныны

ң мәзірін ашу үшін экранның сол жақ шетін оңға қарай сүйреңіз

5

Топта

ғы элементтер күні

6

Оны к

өру үшін фотосуретті немесе бейнені түрту

7

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжу

Фотосуреттер мен бейнежазбаларды көру

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Альбом параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

К

өру қажет фотосуретті немесе бейнені түртіңіз, содан соң Альбом > Тек бір рет

т

үймесін түртіңіз.

4

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті

немесе бейнені к

өру үшін оңға жанап өтіңіз.

Фотосуреттерді немесе бейнелерді әрқашан әдетте ашу үшін таңдаған бағдарламаны
өзгерту қажет болса, Параметрлер > Бағдарламалар белгішесін түртіп, Барлық
қойындысына сырғытыңыз, содан соң бағдарламаны таңдап, Әдепкі мәні бойынша ашу
бөлімінің астындағы Әдепкі мәндерді тазарту белгішесін түртіңіз.

Егер құрылғыны жанына қисайтқанда экран бағыты автоматты түрде өзгермейтін болса,
Параметрлер > Дисплей > Экранды бұру тармағындағы Экранды авто айналд-у
ұяшығына белгі қойыңыз.

Пиктограммалардың өлшемін өзгерту

Альбом

қолданбасында фотосуреттер мен бейнелердің пиктограммаларын көріп отырған

кезде,

үлкейту үшін екі саусағыңызды айырыңыз немесе кішірейту үшін екі саусағыңызды

қысыңыз.

89

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуретті масштабтау

Фотосуретті

қарап отырған кезде, үлкейту үшін екі саусағыңызды айырыңыз немесе кішірейту

үшін екі саусағыңызды қысыңыз.

Фотосуреттердің слайд көрсетілімін көру үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде альбомдағы барлық фотосуреттерді ойната бастау үшін

дисплейді т

үртіп, құралдар тақтасын көрсетіңіз, одан кейін > Слайдшоу түймесін

т

үртіңіз.

2

Слайд к

өрсетілімін аяқтау үшін фотосуретті түртіңіз.

Бейнені ойнату

1

Альбомнан ойнат

қыңыз келетін бейнені тауып, оны түртіңіз.

2

т

үймесін түтіңіз, содан соң Фильмдер > Тек бір рет түймесін түртіңіз.

3

Ойнатуды

ң басқару элементтері көрсетілмесе, оларды көрсету үшін экранды басыңыз.

Бас

қару элементтерін жасыру үшін экранды қайта басыңыз.

Бейнені кідірту

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Бейнені жылдам алға айналдыру және кері айналдыру

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

Кері айналдыру

үшін орындалу көрсеткіші таңбалауышын солға, ал жылдам алға

айналдыру

үшін оны оңға сүйреңіз.

Бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін басыңыз.