Sony Xperia E4g - Құрылғыны бірінші рет іске қосу

background image

Құрылғыны бірінші рет іске қосу

Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда негізгі параметрлерді конфигурациялауға, онлайн

тіркелгілерге кіруге ж

әне құрылғыны жекелендіруге көмектесу үшін параметрлерді орнату

н

ұсқаулығы ашылады. Мысалы, Sony Entertainment Network тіркелгіңіз бар болса, оған осы

жерден кіруге ж

әне бірден орнатуға болады.

Сондай-ақ, орнату нұсқаулығына кейінірек құрылғы параметрлерінен кіруге болады.

9

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыны қосу

Құрылғыны алғаш рет қоспас бұрын ол кем дегенде 30 минут зарядталуын қамтамасыз
етіңіз.

1

Құрылғы дірілдегенше қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

С

ұралғанда SIM картасының PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

3

Құрылғы іске қосылуын күтіңіз.

SIM

картасының PIN кодын алғашқыда желі операторы береді, бірақ оны кейін

Параметрлер мәзірінен өзгертуге болады. Егер SIM картаның PIN кодын енгізіп жатқанда
кеткен қатені түзету үшін

түймесін түртіңіз.

Құрылғыны өшіру

1

Опциялар м

әзірі ашылғанша қуат пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

Опциялар м

әзірінде Өшіру опциясын түртіңіз.

3

OK

белгішесін т

үртіңіз.

Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.