Sony Xperia E4g - Құрылғыны зарядтау

background image

Құрылғыны зарядтау

Құрылғыңызда ендірілген, қайта зарядталатын батареясы бар, оны тек Sony немесе сәйкес

р

ұқсаттары бар Sony жөндеу орталықтары ауыстыру қажет. Бұл құрылғыны өз бетіңізбен ашып,

б

өлектеуге әрекет жасамауыңыз қажет. Құрылғыны ашу кепілдігіңізді жоятын зақымға әкелуі

м

үмкін.

Құрылғы зауыттан жеткізілген кезде, жартылай зарядталған болады. Оны сатып алуыңыз алдына

қорапта қанша уақыт жатқанына байланысты батарея деңгейі төмен болуы мүмкін. Сондықтан

құрылғыңызды бірінші рет қосу алдында, батареяны кем дегенде 30 минут зарядтағаныңыз жөн.

Құрылғы зарядталып тұрғанда, оны пайдалана беруге болады. Батарея және өнімділікті арттыру

туралы

қосымша ақпаратты Батарея мен қуатты басқару бетіндегі 115 бөлімінен

о

қыңыз.

Құрылғыны зарядтау

1

Құрылғы зарядтағышын розеткаға қосыңыз.

2

USB кабеліні

ң бір шетін зарядтағышқа (немесе компьютердегі USB портқа) қосыңыз.

3

Кабельді

ң екінші соңын құрылғыдағы микро USB портына, USB таңбасының бетін

жо

ғары қаратып қосыңыз. Зарядтау басталғанда ескерту жарығы жанады.

4

Құрылғы толығымен зарядталғанда, тігінен сыртқа қарай тартып, кабельді телефоннан

ажыраты

ңыз. Жалғау орнын майыстырып алмаңыз.

Батарея заряды толығымен таусылған болса, ескерту жарығы жанып, зарядтау белгішесі

көрсетілгенше бірнеше минут өтуі мүмкін.

Батарея ескерту жарығының күйі

Жасыл

Батарея зарядыны

ң деңгейі 90%-дан жоғары

Қызыл болып жыпылықтайды

Батарея зарядталып жатыр ж

әне батарея зарядының деңгейі 15%-дан төмен

Қызғылт сары

Батарея зарядталып жатыр ж

әне батарея зарядының деңгейі 90%-дан төмен

11

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.