Sony Xperia E4g - Фильмдер қолданбасында бейнелерді көру

background image

Фильмдер қолданбасында бейнелерді көру

Фильмдер мен

құрылғыға сақталған не жүктелген басқа бейне мазмұнды ойнату үшін Фильмдер

қолданбасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, «Фильмдер» бағдарламасы әрбір фильмнің плакатын,

жанры туралы а

қпаратын және режиссері туралы мәліметтерін алуға көмектеседі. Сондай-ақ,

фильмдерді бір желіге

қосылған басқа құрылғыларда ойнатуға болады.

Кейбір бейне файлдар «Фильмдер» қолданбасында ойнатылмауы мүмкін.

1

М

әзір опцияларын көру

2

Е

ң соңғы болып ойнатылған бейнені көрсету

3

Барлы

қ жүктелген және сақталған бейнелерді қарау үшін экранның сол жақ шетін оңға қарай сүйреңіз

4

Са

қталған не жүктелген бейне файлдарды ойнату үшін түртіңіз

5

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжу

Бейнені Movies бағдарламасында ойнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Фильмдер түймесін

т

үртіңіз.

2

Ойнат

қыңыз келетін бейнені тауып, оны түртіңіз. Егер бейне экранда көрсетілмесе,

Фильмдер негізгі экраны м

әзірін ашу үшін экранның сол жақ шетін оң жаққа жылжытып,

ойнату

қажет бейнені тауып басыңыз.

3

Бас

қару элементтерін көрсету немесе жасыру үшін экранды тағы бір рет түртіңіз.

4

Ойнатуды кідірту

үшін түймесін түртіңіз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймесін

т

үртіңіз.

5

Арт

қа айналдыру үшін oрындалу жолағының таңбалауышын сол жаққа қарай сүйреңіз.

Жылдам ал

ға айналдыру үшін oрындалу жолағының таңбалауышын оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

Бейнені сыртқы құрылғыда ойнату

1

Бейне ойнатылып жат

қанда барлық басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

> Throw тарма

ғын түртіңіз.

3

Бейне ойнатылатын сырт

қы құрылғыны таңдаңыз. Егер қол жетімді сыртқы құрылғы

болмаса, онда

қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Фильмдер қолданбасының параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін Фильмдер тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

> Параметрлері белгішесін т

үртіңіз, одан кейін параметрлерді қажетті түрде

өзгертіңіз.

96

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бейне ойнатылып жатқан кезде дыбыс параметрлерін өзгерту

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Дыбыс параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Іске

қосқыңыз келген дыбыс параметрлерінің құсбелгілерін белгілеңіз.

4

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.

Бейнені ортақтастыру

1

Фильмдер немесе ТД шоулары ішінде са

қталған бейне ойнатылып жатқан кезде түймесін

т

үртіңіз, одан кейін Бөлісу түймесін түртіңіз.

2

Та

ңдалған бейнені ортақтастыру үшін пайдаланғыңыз келетін қолданбаны түртіңіз, одан

кейін оны жіберу

үшін тиісті қадамдарды орындаңыз.