Sony Xperia E4g - Деректерді пайдалануды басқару

background image

Деректерді пайдалануды басқару

Белгілі мерзім ішінде

құрылғыдан немесе оған мобильді деректер не Wi-Fi® байланысы арқылы

тасымалдан

ған деректер мөлшерін бақылауға және басқаруға болады. Мысалы, қолданбалар

жеке пайдаланатын деректер м

өлшерін шектеуге болады. Сондай-ақ, қосымша ақы төлемеу үшін

мобильді деректер байланысы ар

қылы тасымалданатын деректерге деректерді пайдалану

ескертулері мен шектерін орнату

ға болады.

Деректерді пайдалану параметрлерін реттеу деректерді пайдалануға көмектеседі, бірақ
қосымша ақы алынудан сақтауға кепілдік бермейді.

Деректер тасымалын қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Деректер тасымалын

қосу не өшіру үшін Моб-ді дер-р тас. жанындағы слайдерді

с

үйреңіз.

Деректер тасымалы өшірілген болса да, құрылғы Wi-Fi® және Bluetooth® байланыстарын
орната алады.

Деректерді пайдалану ескертуін орнату

1

Мобильді деректер тасымалы

қосылғанын тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опцияларын тауып т

үртіңіз.

4

Ескерту де

ңгейін орнату үшін ескерту сызығын қажетті мәнге сүйреңіз. Деректер

тасымалыны

ң мөлшері орнатқан деңгейге жеткенде ескерту беріледі.

Мобильді деректерді пайдалану шегін орнату

1

Мобильді деректер тасымалы

қосылғанын тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опцияларын тауып т

үртіңіз.

4

Белгіленбеген болса, Ұялы дер-ді пайд. шек.

ұяшығына белгі қойыңыз, содан соң

OK

т

үймесін түртіңіз.

5

Мобильді деректерді пайдалану шегін орнату

үшін тиісті сызықты қажетті мәнге сүйреңіз.

Мобильді деректерді пайдалану мөлшері орнатылған шекке жеткенде құрылғыда
мобильді деректер тасымалы автоматты түрде өшіріледі.

Жеке бағдарламалардың пайдаланатын мобильді деректерін басқару

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті қолданбаны тауып, оны түртіңіз.

4

Фондық деректерді шектеу

ұяшығына белгі қойыңыз.

5

Қолданбаның одан басқа арнайы параметрлеріне (бар болса) қол жеткізу үшін

Бағдарлама параметрлерін көру т

үймесін түртіп, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Қатысты деректерді пайдалану параметрлерінің өзгертілуі кейбір қолданбалардың
өнімділігіне кері әсер етуі мүмкін.

Wi-Fi®

арқылы тасымалданған деректерді көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз, белгіленбеген болса, Wi-Fi жел. пай-ды көр-ту құсбелгісін

қойыңыз.

4

Wi-Fi

б

өлімін түртіңіз.