Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Интернетті шарлау,

қолданбаларды жүктеп алу не электрондық хабарларды жіберу не ашу үшін

Wi-Fi® байланыстарын пайдаланы

ңыз. Wi-Fi® желісін қосқан соң құрылғы желіні есте сақтайды

ж

әне келесіде қосылу ауқымында болғанда құрылғыны автоматты түрде қосады.

Кейбір Wi-Fi® желілері

қосылу мүмкін болуы үшін веб-бетке кіруді талап етеді. Қосымша ақпарат

алу

үшін тиісті Wi-Fi® желі әкімшісіне хабарласыңыз.

Бар Wi-Fi® желілері ашы

қ немесе қорғалған болуы мүмкін:

Ашы

қ желілер үшін Wi-Fi® желі атауының жанында белгішесі болады.

Қорғалған желілер үшін Wi-Fi® желі атауының жанында белгішесі болады.

Кейбір Wi-Fi® желілері өз атауларын жария етпейтіндіктен (SSID) қол жетімді желілер
тізімінде көрінбейді. Желі атауы белгілі болса, оны қол жетімді Wi-Fi® желілерінің тізіміне
қолмен қосуға болады.

Wi-Fi®

функциясын қосу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Wi-Fi

функциясын іске

қосу үшін Wi-Fi® жанындағы слайдерді солға жылжытыңыз.

Wi-Fi®

қосылғанша, бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Wi-Fi®

желісіне автоматты түрде қосылу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Wi-Fi

белгішесін т

үртіңіз. Қосылуға болатын барлық Wi-Fi® желілері көрсетіледі.

4

Wi-Fi® желісіне

қосылу үшін оны түртіңіз. Қорғалған желілерге қосылу үшін тиісті

кілтс

өзді енгізіңіз. Қосылғаннан кейін күй жолағында белгісі көрсетіліп тұрады.

Қосылуға болатын жаңа желілерді іздеу үшін белгісін, одан кейін Іздеу түймесін түртіңіз.
Wi-Fi

желісіне қосылу мүмкін болмаса, құрылғыңызға арналған ақаулықтарды жою

жөніндегі кеңестерді www.sonymobile.com/support/ бетінен қараңыз.

28

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Wi-Fi®

желісін қолмен қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Wi-Fi опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

4

Желі атауы (SSID) м

әліметін енгізіңіз.

5

Қауіпсіздік түрін таңдау үшін Қауіпсіздік жолағын түртіңіз.

6

Қажет болса, кілтсөзді енгізіңіз.

7

Прокси ж

әне IP параметрлері сияқты кейбір кеңейтілген опцияларды өңдеу үшін

Кеңейтілген опцияларды көрсету

ұяшығына белгі қойып, қажетінше өңдеңіз.

8

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Желілік SSID атауы мен кілтсөзді алу үшін Wi-Fi® желісінің әкімшісімен хабарласыңыз.

Wi-Fi®

сигнал күшін арттыру

Wi-Fi® сигналын арттыру

үшін орындауға болатын бірнеше әрекет бар:

Құрылғыны Wi-Fi® кіру көзіне жақындатыңыз.

Wi-Fi® кіру к

өзін кез келген ықтималды кептеліс немесе кедергілерден алыстатыңыз.

Құрылғының Wi-Fi® антенна аймағын (суреттегі бөлектелген аймақ) жаппаңыз.

Wi-Fi®

параметрлері

Wi-Fi® желісіне

қосулы кезде немесе жаныңызда Wi-Fi® желілері бар болса, осы желілердің күйін

к

өруге болады. Сондай-ақ, құрылғыда ашық Wi-Fi® желісі табылған сайын ескерту мүмкіндігін

қосуға болады.
Wi-Fi® желісіне

қосылмаған болсаңыз, (құрылғыда мобильді деректер байланысын орнатып,

қосқан болсаңыз) құрылғы мобильді деректер байланысын интернетке кіру үшін пайдаланады.

Wi-Fi®

ұйқы саясатын қосу арқылы Wi-Fi® желісінен мобильді деректерге қашан өту керектігін

аны

қтауыңызға болады.

Wi-Fi®

желі ескертулерін қосу

1

Егер Wi-Fi®

қосылмаған болса, оны қосыңыз.

2

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып түртіңіз.

4

белгішесін басы

ңыз.

5

Кеңейтілген тарма

ғын түртіңіз.

6

Желі хабарландыруы

ұяшығына белгі қойыңыз.

Қосылған Wi-Fi® желісі туралы егжей-тегжейлі ақпаратты көру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

А

ғымдағы қосылған Wi-Fi® желісін түртіңіз. Желі туралы толық ақпарат көрсетіледі.

29

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Wi-Fi®

ұйқы саясатын қосу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

т

үймесін түтіңіз, содан соң Жоғарғы дәрежелі > Ұйқы режимінде Wi-Fi

қосулы т

үймесін түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.