Sony Xperia E4g - Контактілерді қосу және өңдеу

background image

Контактілерді қосу және өңдеу

Контактіні қосу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Контактілер бір не бірнеше есептік жазбамен синхрондал

ған болса және контактіні бірінше

рет

қосқанда қажетті есептік жазбаны таңдау керек. Не болмаса контактіні құрылғы ішінде

пайдалану ж

әне сақтау керек болса, Phone contact түймесін түртіңіз.

4

Контакті

үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз.

5

Ая

қтаған соң, Дайын түймесін түртіңіз.

3-

қадамда синхрондау есептік жазбасын таңдағаннан кейін, сол жазба контактіні келесі

рет қосқанда әдепкі болып ұсынылады. Контактіні белгілі бір есептік жазбаға сақтаған
кезде, келесіде контактіні қосуды сақтау үшін осы есептік жазба әдепкі есептік жазба
ретінде көрсетіледі. Егер белгілі бір есептік жазбаға сақталған контакті болса және оны
өзгерту қажет болса, жаңа контактіні жасап, оны сақтау үшін басқа есептік жазбаны
таңдау қажет.

Контактінің телефон нөмірінің алдында қосу белгісін және елдің кодын қоссаңыз, нөмірді
басқа елдерден қоңырау соққанда қайта өңдеудің қажеті жоқ.

Контактіні өңдеу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Қажет ақпаратты өңдеңіз.

4

Ая

қтаған соң, Дайын түймешігін түртіңіз.

Кейбір синхрондау қызметтері контакт мәліметтерін өңдеуге мүмкіндік бермейді.

Суретті контактімен байланыстыру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

3

Контакт суретін

қосу үшін түймесін түртіп, әдісті таңдаңыз.

4

Суретті

қосқаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, Альбом бағдарламасынан суретті контактқа тікелей қосыңыз. Егер онлайн
есептік жазбаға сақталған суретті қосу қажет болса, алдымен суретті жүктеу қажет.

Контакт үшін қоңырау үнін дербес орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

> Рингтон орнату тарма

ғын түртіңіз.

4

Құрылғыға сақталған музыка файлын таңдау үшін тізімнен опцияны таңдаңыз немесе

т

үймесін түртіңіз, содан соң Дайын түймесін түртіңіз.

5

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Контактілерді жою

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Барлы

қ контактілерді жою үшін, ашылмалы мәзірді ашу үшін төмен көрсеткісін түртіңіз,

одан кейін Бәрін белгілеу опциясын та

ңдаңыз.

4

т

үймесін, кейін Жою түймесін түртіңіз.

56

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Өзіңіз туралы хабарласу ақпаратыңызды өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Мен т

үймесін, кейін түймесін түртіңіз.

3

Жа

ңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.

4

Бол

ған кезде Дайын пернесін түртіңіз.

Мәтіндік хабардан жаңа контакт жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

> Сақтау тарма

ғын түртіңіз.

3

Б

ұрыннан бар контактіні таңдаңыз не Жаңа контакт жасау түймешігін түртіңіз.

4

Контакт а

қпаратын өңдеңіз және Дайын түймешігін түртіңіз.