Sony Xperia E4g - Таңдаулылар мен топтар

background image

Таңдаулылар мен топтар

Та

ңдаулы деп белгіленген контактілер Контактілер қолданбасында таңдаулылар бөлімінде ең жиі

қоңырау шалатын контактілермен, яғни «үздік контактілермен» бірге көрсетіледі. Сөйтіп осы

контактілерге жылдамыра

қ қол жеткізесіз. Сондай-ақ, Контактілер қолданбасынан контактілер

тобына жылдам

қол жеткізу үшін контактілерді топтарға тағайындауға болады.

Контактіні таңдаулы ретінде белгілеу немесе белгіні алу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

2

Та

ңдаулыларға қосу немесе жою қажет контактіні түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

Таңдаулы контактілер мен үздік контактілерді көру

1

Негізгі экран экранынан мына белгішені т

үртіңіз , содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

58

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Контактіні топқа тағайындау

1

Контактілер

қолданбасында топқа тағайындалатын контактіні түртіңіз.

2

опциясын т

үртіп, одан кейін Топтар бөлімінің дәл астындағы жолақты түртіңіз.

3

Контактіні та

ғайындайтын топтардың құсбелгілерін қойыңыз.

4

Дайын т

үймесін түртіңіз.