Sony Xperia E4g - Күнтізбе

background image

Күнтізбе

Кесте

ңізді басқару үшін күнтізбе қолданбасын пайдаланыңыз. Google™ есептік жазбасы немесе

«Facebook

қызметі бар Xperia™» есептік жазбасы сияқты күнтізбелері бар бір не одан көп онлайн

есептік жазба

ға кіріп, онымен құрылғыны қадамдастырған болсаңыз, осы есептік жазбалардағы

к

үнтізбе оқиғалары Күнтізбе қолданбасында да көрінеді. Біріктірілген Күнтізбе көрінісіне қай

к

үнтізбелер қосылатынын таңдауға болады.

Кездесу уа

қыты келгенде, құрылғы еске салу үшін ескерту дыбысын ойнатады. Сонымен қатар

к

үй жолағында пайда болады.

1

К

өрініс түрін және көрінетін күнтізбелерді таңдау

2

А

ғымдағы күнге оралу

3

Параметрлер мен бас

қа опцияларға қол жеткізу

4

Жылдамыра

қ қарау үшін солға немесе оңға жанап өту

5

Та

ңдалған күн

6

Та

ңдалған күнге арналған күн тәртібі

7

К

үнтізбе оқиғасын қосу

Күнтізбе оқиғасын жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

К

үнтізбені бір не бірнеше есептік жазбамен синхрондаған болсаңыз, осы оқиғаны қосу

керек жазбаны та

ңдаңыз. Бұл оқиғаны тек құрылғыға қосу керек болса, Құрылғы

күнтізбесі т

үймешігін түртіңіз.

4

Қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз және оқиғаға қатысушылар қосыңыз.

5

О

қиғаны сақтап, шақырулар жіберу үшін Дайын түймесін басыңыз.

Күнтізбе оқиғасын көру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

К

өру қажет оқиғаны түртіңіз.

Бірнеше күнтізбелерді көру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Күнтізбе түймесін

т

үртіңіз.

2

т

үймесін түртіп, көру қажет күнтізбелерге белгі қойыңыз.

Күнтізбе көрінісін ұлғайту

Апта немесе Күн к

өрінісі таңдалса, ұлғайту үшін экранды шымшыңыз.

109

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

«

Күнтізбе» бағдарламасында ұлттық мейрамдарды көрсету

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Ұлттық мерекелер т

үймесін түртіңіз.

4

Опцияны немесе опциялар тіркесімін та

ңдаңыз, содан соң OK түймесін түртіңіз.

«

Күнтізбе» бағдарламасында туған күндерді көрсету

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Туған күндер жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Туған күндер т

үймесін түртіп, туған күндер көрсетілуі қажет контактілердің тобын

та

ңдаңыз.

Күнтізбе қолданбасында ауа райы болжамдарын көрсету

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе белгішесін т

үртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Ауа райы болжамы жанында

ғы слайдерді оң жаққа сүйреңіз.

4

Орынды аны

қтау қызметтері өшірілген болса, Тұратын орын түймесін түртіп, одан

кейін

қосылатын қаланы іздеңіз.

Орынды анықтау қызметтерін қосу туралы қосымша ақпарат алу үшін, Орынды анықтау
қызметтерін қолдану
бөлімін 106-беттен қараңыз.

«

Күнтізбе» бағдарламасындағы ауа райы болжамының параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Ауа райы болжамы т

үймесін түртіңіз.

4

Параметрлерді

қажетінше реттеңіз.