Sony Xperia E4g - Визуализатор

background image

Визуализатор

Визуализатор функциясы

әндерді ойнатқан кезде оларға көрнекі әсерлер қосады. Әрбір ән үшін

к

өрсетілетін әсерлер музыканың сипатына негізделеді. Мысалы, олар музыканың дыбыс

де

ңгейіне, ырғағына және жиілік деңгейіне байланысты өзгереді. Сондай-ақ, фон тақырыбын

өзгертуге болады.

Визуализатор функциясын қосу

1

Walkman® ба

ғдарламасында түймешігін түртіңіз.

2

Визуализатор т

үймешігін түртіңіз.

Толық экран көрінісіне ауысу үшін түймені түртіңіз.

Фон тақырыбын өзгерту

1

Walkman® ба

ғдарламасында түймешігін түртіңіз.

2

Визуализатор т

үймешігін түртіңіз.

3

> Тақырып т

үймешігін түртіп, бір тақырыпты таңдаңыз.

72

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

TrackID™