Sony Xperia E4g - Музыка тыңдау

background image

Музыка тыңдау

Та

ңдаулы әндеріңізді және аудио кітаптарды тыңдау үшін Walkman® бағдарламасын

пайдаланы

ңыз.

1

Walkman® негізгі экран м

әзірін ашыңыз

2

Құрылғыңызға сақталған барлық әндерді іздеу

3

А

ғымдағы ойнату кезегін көруге арналған

4

Альбом суреті (егер бар болса)

5

Ойнату кезегіндегі алды

ңғы әнге өту үшін түртіңіз

А

ғымдағы ән ішіндегі бөлікті қайта ойнату үшін түртіп, ұстап тұрыңыз

6

Әнді ойнату не кідірту

7

Ойнату кезегіндегі келесі

әнге өту үшін түртіңіз

А

ғымдағы ән ішіндегі бөлікті өткізіп жіберу үшін түртіп, ұстап тұрыңыз

8

А

ғымдағы ойнату кезегіндегі әндерді араластыру

9

А

ғымдағы ойнату кезегіндегі барлық әндерді қайталау

10

Орындалу к

өрсеткіші – жылдам алға айналдыру және кері айналдыру үшін көрсеткішті сүйреңіз немесе сызық

бойын т

үртіңіз

69

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

11

А

ғымдағы әннің жалпы ұзақтығы

12

А

ғымдағы әннің өткен уақыты

Walkman®

негізгі экраны

1

Walkman® негізгі экран м

әзірін ашу үшін экранның сол жиегін оң жаққа қарай сүйреңіз

2

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжыңыз.

3

Әнді Walkman® бағдарламасы арқылы ойнату

4

Walkman® музыка ойнат

қышы экранына оралыңыз

Әнді Walkman® қолданбасы арқылы ойнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

Экранны

ң сол жақ шетін оңға қарай сүйреңіз.

3

Музыка санатын та

ңдаңыз.

4

Ойнату

үшін әнді түртіңіз.

Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді ойната алмауыңыз мүмкін. Бөліскіңіз
келетін мазмұнға қажетті құқықтарыңыз бар екенін тексеріңіз.

Әнге қатысты ақпаратты желіден табу

Ән Walkman® ойнатқышында ойнатылып жатқанда альбом суретін түртіңіз, содан соң

шексіздік т

үймесін түртіңіз.

Шексіздік түймесі

YouTube™

қызметіндегі бейнелер, ән мәтіндері және Wikipedia

ішіндегі орындаушы ақпараты сияқты онлайн ресурстарға кіруге мүмкіндік береді.

Аудио дыбыс деңгейін реттеу үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін басыңыз.

Walkman®

бағдарламасын жиыру

Ән ойнатылып жатқанда, Негізгі экран экранына өту үшін түймесін түртіңіз. Walkman®

ба

ғдарламасы фонда ойнап тұра береді.

Фондық режимде ойнатылып жатқан кезде Walkman® бағдарламасын ашу

1

Әуен фонда ойнатылып тұрғанда, белгішесін түртіп, жақында пайдаланылған

қолданбалар терезесін ашыңыз.

2

Walkman®

қолданбасын түртіңіз.

Walkman®