Sony Xperia E4g - Ойнату тізімдері

background image

Ойнату тізімдері

Walkman® негізгі экранында

құрылғыда сақталған әндерді қосу арқылы жеке ойнату тізімдерін

жасу

ға болады.

Жеке ойнату тізімдерін жасау

1

Walkman® негізгі экранынан ойнату тізіміне

қосу қажет альбом немесе ән атауын түртіп

ұстап тұрыңыз.

2

Ашыл

ған мәзірдің Қосу... > Жаңа ойнату тізімін жасау тармағын таңдаңыз.

3

Ойнату тізіміні

ң атауын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

Жаңа ойнату тізімі жасау үшін альбом суретін, содан кейін тармағын таңдауға болады.

Ойнату тізімдеріңізді ойнату

1

Walkman® негізгі экраны м

әзірін ашып, Ойнату тізімдері түймесін түртіңіз.

2

Ойнату тізімдері б

өлімінің астында ашу қажет ойнату тізімін таңдаңыз.

3

Барлы

қ әндерді ойнатқыңыз келсе, Араластыру түймесін басыңыз.

Ойнату тізімдеріне әндерді қосу

1

Walkman® негізгі экранынан ойнату тізіміне

қосу қажет әнді немесе альбомды іздеңіз.

2

Ән немесе альбом атауын басып тұрыңыз, одан кейін Қосу... түймесін түртіңіз.

3

Альбомды не

әнді қосу керек ойнату тізімінің атын түртіңіз. Альбом не ән ойнату тізіміне

қосылады.

71

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ойнату тізімінен әуенді жою

1

Ойнату тізімінде, жой

ғыңыз келетін әуеннің атауын түртіп тұрыңыз.

2

Ойнату тізімінен жою т

үймесін түртіңіз.

Жад картасына немесе құрылғының ішкі жадына сақтаған әнді жою мүмкін болмауы
мүмкін.

Ойнату тізімін жою

1

Walkman® негізгі экраны м

әзірін ашып, Ойнату тізімдері түймесін түртіңіз.

2

Жойылатын ойнату тізімін т

үртіп ұстап тұрыңыз.

3

Жою т

үймешігін түртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін қайтадан түртіңіз.

Смарт ойнату тізімдерін жою мүмкін емес.