Sony Xperia E4g - TrackID™ технологиясы арқылы музыканы тану

background image

технологиясы арқылы музыканы тану

Айнала

ңызда естіген әнді анықтау үшін TrackID™ музыканы анықтау қызметін пайдаланыңыз.

Әннің шағын ғана бөлігін жазып алыңыз, сонда оның орындаушысын, тақырыбы мен альбомын

бірнеше секундтан кейін білетін боласыз. TrackID™ аны

қтаған әнді сатып алуға және дүние

ж

үзіндегі TrackID™ пайдаланушылары не іздейтінін көру үшін TrackID™ чарттарын көруге

болады. Жа

қсы нәтиже алу үшін TrackID™ бағдарламасын тыныш жерде пайдаланыңыз.

1

TrackID™ опцияларын к

өру

2

TrackID™ басты экран м

әзірін ашу үшін экранның сол жиегін оң жаққа қарай сүйреңіз

3

Ты

ңдап отырған музыканы анықтау

TrackID™

бағдарламасына және TrackID™ қызметіне барлық елдерде/аймақтарда

немесе барлық аумақтардағы барлық желілерде және/немесе желі операторларында
қолдау көрсетілмейді.

TrackID™

технологиясын пайдаланып музыканы анықтау

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

TrackID™

ба

ғдарламасын ашып түртіңіз де, құрылғыңызды музыка көзіне бағыттап

ұстаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз. Егер TrackID™ қызметі әнді таныса, нәтижелер экранда пайда

болады.

TrackID™

бастау экранына оралу үшін

түймесін түртіңіз.

TrackID™

басты беті мәзірі

TrackID™ басты экран м

әзірі жазған барлық әндерге шолу жасауға және TrackID™ қызметі

ар

қылы анықтауға мүмкіндік береді. Осы жерден ағымдағы музыка чарттары негізіндегі әндерді

к

өруге және журналын іздеуге болады.

73

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Онлайн TrackID™ профилін жасау

2

TrackID™ ба

ғдарламасы

3

Іздеу н

әтижелерінің журналын көру

4

А

ғымдық музыка чарттарын көру

Әннің орындаушысы туралы ақпаратын көру

Әнді TrackID™ бағдарламасы танығаннан кейін Ор-шы ақп. түймесін түртіңіз.

Әнді жолдар журналынан жою

1

TrackID™

ба

ғдарламасын ашып, Журнал түймесін түртіңіз.

2

Жою

қажет ән атауын түртіп тұрып, Жою түймесін түртіңіз.

74

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

FM

радиосы

Радионы тыңдау