Sony Xperia E4g - Walkman® негізгі экран мәзірі

background image

негізгі экран мәзірі

Walkman® негізгі экран м

әзірі құрылғыдағы барлық әндерге шолу жасайды. Осы жерде

альбомдар мен ойнату тізімдерін бас

қара аласыз және SensMe™ арналары арқылы музыканы

к

өңіл-күй және ырғағы бойынша реттей аласыз.

70

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Walkman®

негізгі экранының мәзірін ашу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Экранны

ң сол жақ шетін оңға қарай сүйреңіз.

Walkman®

негізгі экранына оралу

Walkman® негізгі экраны м

әзірін ашқан кезде түртіңіз: Негізгі экран.

Walkman® негізгі экраны м

әзірін ашқан кезде мәзірдің оң жағындағы экранды басыңыз.

Музыканы соңғы ақпаратпен жаңарту

1

Walkman® негізгі экранынан т

үймешігін түртіңіз.

2

Музыка ақпаратын жүктеу > Бастау тарма

ғын түртіңіз. Құрылғы интернеттен

іздеп, музыка

үшін соңғы альбом суреті мен ән ақпаратын жүктейді.

SensMe™

арналары қолданбасы музыка ақпаратын жүктеген кезде іске қосылады.

SensMe™

арналар қолданбасын іске қосу

Walkman® негізгі экранында пернесін басып, Музыка ақпаратын жүктеу > Бастау
т

үймешігін түртіңіз.

Бұл қолданба мобильді немесе Wi-Fi® желілік байланысын қажет етеді.

Музыка ақпаратын өзгерту

1

Walkman® ба

ғдарламасында түймешігін түртіңіз.

2

Музыка ақп-тын өңдеу т

үймешігін түртіңіз.

3

Жа

ңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.

4

Ая

қтаған соң Сақтау түймесін түртіңіз.

Әнді жою

1

Walkman® негізгі экраны м

әзірінен жою керек әнді іздеп табыңыз.

2

Әуеннің атауын түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін пайда болатын тізімде Жою белгішесін

т

үртіңіз.

3

Растау

үшін Жою түймесін қайтадан түртіңіз.