Sony Xperia E4g - Ауызша енгізу көмегімен мәтін енгізу

background image

Ауызша енгізу көмегімен мәтін енгізу

М

әтін енгізген кезде сөздерді терудің орнына ауызша енгізу функциясын пайдалануға болады.

Енгізгі

ңіз келетін сөздерді дауыстап айтсаңыз болғаны. Ауызша енгізу – Google™ компаниясының

т

әжрибелік технологиясы және ол бірнеше тілдер мен аймақтарда қолданылады.

Ауызша енгізуді қосу

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Пернетақта параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Google™

дауысты теру кілті параметріне

құсбелгі қойыңыз.

4

белгішесін т

үртіп, параметрлерді сақтаңыз. Экран пернетақтасында микрофон

белгішесі пайда болады.

Дауыспен енгізу арқылы мәтінді енгізу

1

Экранда

ғы пернетақтаны ашыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз. параметрі пайда болған кезде мәтін енгізу үшін сөйлеңіз.

3

Теріп бол

ғаннан кейін түймесін қайта басыңыз. Ұсынылған мәтін көрсетіледі.

4

Қажет болса, мәтінді қолмен өңдеңіз.

Пернетақтаны көрсетіп, мәтінді қолмен енгізу үшін

түймесін басыңыз.