Sony Xperia E4g - Мәтін түзету

background image

Мәтін түзету

Жаз

ған кезде мәтінді таңдауға, қиып алуға, көшіруге және қоюға болады. Енгізілген мәтінді екі

рет т

үрту арқылы түзету құралдарына қол жеткізуге болады. Одан кейін түзету құралдарын

қолданбалар жолағында көрінеді.

Бағдарламалар жолағы

1

Ба

ғдарламалар жолағын жабу

2

Б

үкіл мәтінді таңдау

3

М

әтінді қиып алу

4

М

әтінді көшіру

44

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

5

М

әтінді қою

тек алмасу буферінде сақталған мәтін бар болса көрсетіледі.

Мәтін таңдау

1

М

әтін енгізіп, одан кейін мәтінді екі рет түртіңіз. Түрткен сөз екі жағынан белгілермен

б

өлектеледі.

2

Қосымша мәтін таңдау үшін белгілерді солға немесе оңға қарай сүйреңіз.

Мәтінді түзету

1

М

әтін енгізіп, одан кейін қолданбалар жолағы пайда болуы үшін мәтін жолағын екі рет

т

үртіңіз.

2

Т

үзетілетін мәтінді таңдап, одан кейін қажетті өзгертулерді енгізу үшін қолданбалар

жола

ғындағы құралдарды пайдаланыңыз.

Xperia