Sony Xperia E4g - Телефон пернетақтасы

background image

Телефон пернетақтасы

Телефон пернета

қтасы стандартты 12 пернесі бар телефон пернетақтасына ұқсас. Бұл

болжалды м

әтін мен бірнеше рет түрту арқылы енгізу опцияларын ұсынады. Пернетақта

параметрлері ар

қылы телефон пернетақтасы мәтін теру әдісін іске қосуыңызға болады. Телефон

перна

қтасы портреттік бағдарда қол жетімді.

1 М

әтін енгізу опциясын таңдаңыз. Әр таңбаны бір рет түртуге және сөз ұсыныстарын пайдалануға немесе керекті

та

ңба шыққанша пернені баса беруге болады.

2 Ж

үгіргі алдындағы таңбаны өшіріңіз.

3 Каретканы

қайтару таңбасын енгізу немесе мәтін енгізуін құптаңыз.

4 Бос орын енгізі

ңіз.

5 Та

ңбалар мен эмотикондарды көрсетіңіз.

6 Сандарда к

өрсетіңіз.

7 Та

ңба регистрін ауыстырыңыз және бас әріптер регистрін қосыңыз.

Телефон пернетақтасын алғаш рет ашу

1

М

әтін енгізетін өрісті түртіп, одан кейін түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Пернетақта параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Портрет пернетақтасы т

үймесін түртіп, Телефон пернетақтасы опциясын

та

ңдаңыз.

43

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Телефон пернетақтасын пайдаланып мәтін енгізу

Телефон пернета

қтасында белгішесі шықса, қалаған әрпіңіз пернеде бірінші болмаса

да

әр таңбаны бір рет басыңыз. Көрсетілетін сөзді түртіңіз немесе қосымша сөз

ұсыныстарын көріп, тізімнен бір сөзді таңдау үшін

белгішесін т

үртіңіз.

Телефон пернета

қтасында түймесі шыққан кезде енгізгіңіз келетін таңба үшін экрандық

пернені т

үртіңіз. Қалаған таңба таңдалғанша осы түймені қайта-қайта түртіңіз. Енгізгіңіз

келетін келесі та

ңба үшін дәл осы әрекетті орындаңыз, солай жалғастыра беріңіз.

Нөмірлерді телефон пернетақтасын пайдаланып енгізу

Телефон пернета

қтасы көрсетілгенде, түймесін түртіңіз. Нөмірлері бар телефон

пернета

қтасы көрсетіледі.

Телефон пернетақтасы арқылы таңбалар мен эмотикондар енгіз

1

Телефон пернета

қтасы көрсетілгенде,

т

үймесін түртіңіз. Таңбалар мен эмотикондары

бар т

өртбұрыш шығады.

2

Бас

қа опцияларды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз. Оны таңдау үшін таңбаны

немесе эмотиконды т

үртіңіз.