Sony Xperia E4g - Арман

background image

Арман

Daydream —

құрылғы бекітілген немесе зарядталу барысында (экран күту режимінде) түстерді,

фотосуреттерді немесе слайд-шоуды автоматты к

өрсететін интерактивті экран қорғауышы.

Daydream

экран қорғаушысын іске қосу

1

Басты экраннан т

үймесін басыңыз.

2

Параметрлері > Дисплей > Daydream тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Daydream

жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

Daydream

экран қорғаушысының контентін таңдау

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Дисплей > Daydream тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Daydream

жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Экран

қорғаушысы іске қосылғанда көрсетілетін элементті таңдаңыз.

37

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Daydream

экран қорғаушысын іске қосылғанда орнату

1

Басты экраннан т

үймесін басыңыз.

2

Параметрлері > Дисплей > Daydream тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Daydream

жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Daydream экран

қорғаушысын дереу іске қосу үшін Іске қосу белгішесін түртіңіз.

5

Автоматты іске

қосылу опцияларын орнату үшін Daydream режимінде белгішесін

т

үртіңіз, содан соң опцияны таңдаңыз.