Sony Xperia E4g - Кіру параметрлері

background image

Кіру параметрлері

Параметрлер м

әзірінен құрылғы параметрлерін көріңіз және өзгертіңіз. Параметрлер мәзіріне

Ба

ғдарлама экранынан және Жылдам параметрлер тақтасынан кіруге болады.

Қолданбалар экранынан құрылғы параметрлерінің мәзірін ашу

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері т

үймесін түртіңіз.

Құрылғы туралы ақпаратты көру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Телефон туралы параметрін тауып т

үртіңіз.

«

Жылдам параметрлер» панелін ашу

Екі сауса

қ арқылы күй тақтасын төмен сүйреңіз.

«

Жылдам параметрлер» панелінде көрсетілетін параметрді таңдау

1

Екі сауса

қ арқылы күй тақтасын төмен сүйреңіз де, Өңдеу түймесін түртіңіз.

2

Экранны

ң төменгі жағындағы тақтада қосу қажет жылдам параметрдің белгішесін түртіп

т

ұрыңыз, содан соң оны экранның жоғарғы бөлігіне апарыңыз.

«

Жылдам параметрлер» панелін қайта реттеу

1

Екі сауса

қ арқылы күй тақтасын төмен сүйреңіз де, Өңдеу түймесін түртіңіз.

2

Белгішені т

үртіп, ұстап тұрып, одан кейін оны қажетті орынға жылжытыңыз.

3

Орындалды т

үймесін түртіңіз.