Sony Xperia E4g - Күн және уақыт

background image

Күн және уақыт

Құрылғыдағы уақыт пен күнді өзгертуге болады.

Күнді қолмен орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Егер белгіленген болса, Автоматты күн мен уақыт параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

4

Күнді орнату белгішесін т

үртіңіз.

5

Жо

ғары және төмен жылжыту арқылы күнді реттеңіз.

6

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

Уақытты қолмен орнату

1

Негізгі экран бетінен т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Егер белгіленген болса, Автоматты күн мен уақыт параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

4

Уақытты орнату белгішесін т

үртіңіз.

5

Са

ғат пен минут шамасын реттеу үшін жоғары немесе төмен жылжыңыз.

6

Қолдануға болатын жағдайда, AM белгішесін PM пішіміне немесе кері өзгерту үшін

жылжыты

ңыз.

7

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

Уақыт белдеуін орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Егер белгіленген болса, Автоматты уақыт белдеуі параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

4

Уақыт белдеуін таңдау тарма

ғын түртіңіз.

5

Опцияны та

ңдаңыз.