Sony Xperia E4g - SIM картасын қорғау

background image

картасын қорғау

Құрылғыда пайдаланатын әрбір SIM картасын PIN (Жеке идентификациялық нөмір) кодымен

құлыптауға не оның құлпын ашуға болады. SIM картасы құлыпталған кезде картаға

байланыстырыл

ған жазылым дұрыс пайдаланбаудан қорғалады, яғни құрылғыны әр іске қосқан

кезде PIN кодын енгізіп отыруы

ңыз қажет.

PIN кодын р

ұқсат етілген ең көп әрекеттен көп мәрте қате енгізсеңіз, SIM картаңыз құлыпталып

қалады. Одан кейін PUK (Жеке құлып ашу кілті) кодын және жаңа PIN кодын енгізу керек. PIN

ж

әне PUK кодтарын желі операторы береді.

SIM

карта құлпын орнату

1

Басты экраннан т

үймесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

SIM

карт-н құлыптау

ұяшығына белгі қойыңыз.

4

SIM картасыны

ң жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, OK түймесін басыңыз. SIM

карта

құлпы қосылып, сізден құрылғыны қайта қосқан сайын осы құлыпты енгізу

с

ұралады.

SIM

карта құлпын алып тастау

1

Басты экраннан т

үймесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

SIM

карт-н құлыптау

ұяшығынан белгіні алыңыз.

4

SIM картасыны

ң жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, OK түймесін басыңыз.

SIM

картасының жеке идентификациялық кодын өзгерту үшін

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

SIM PIN

кодын өзгерту т

үймесін түртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын қайта теріңіз де, OK түймесін түртіңіз.

36

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

PUK

коды арқылы блокталған SIM картасын құлыптан ашу

1

PUK кодын енгізіп,

т

үймесін басыңыз.

2

Жа

ңа PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

3

Жа

ңа PIN кодын қайтадан енгізіп, түймесін түртіңіз.

Қате PUK кодын бірнеше мәрте енгізсеңіз, жаңа SIM картасын алу үшін желі операторына
хабарласуыңыз қажет.