Sony Xperia E4g - Бағдарламаларға жалпы шолу

background image

Бағдарламаларға жалпы шолу

Әр түрлі дабылдарды орнату үшін «Дабыл және сағат» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Веб-беттерді к

өру және шарлау, бетбелгілерді, мәтін мен суреттерді басқару үшін веб-

браузерді пайдаланы

ңыз.

Қарапайым есептерді шығару үшін «Калькулятор» бағдарламасын пайдаланыңыз.

О

қиғаларды бақылап отыру және кездесулерді басқару үшін «Күнтізбе» бағдарламасын

пайдаланы

ңыз.

Фотосуреттер т

үсіру және бейнеклиптер жазу үшін камераны пайдаланыңыз.

Телефон н

өмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және контактілерге қатысты

бас

қа ақпаратты басқару үшін «Контактілер» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Ж

үктелген бағдарламаларға, құжаттарға және суреттерге кіріңіз.

Жеке ж

әне корпоративтік есептік жазбалар арқылы электрондық хабарлар жіберу және

алу

үшін «Электрондық пошта» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Д

үние жүзіндегі достармен, отбасы мүшелерімен және әріптестермен әлеуметтік

желілер ар

қылы байланысу үшін Facebook™ бағдарламасын пайдаланыңыз.

FM радиостанцияларын іздеп, оларды ты

ңдаңыз.

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді көріп және олармен жұмыс істеу үшін «Альбом»

ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Электронды

қ хаттарды оқу, жазу және ұйымдастыру үшін Gmail™ бағдарламасын

пайдаланы

ңыз.

Құрылғыда және Интернетте ақпарат іздеңіз.

Google Maps™ ба

ғдарламасының көмегімен ағымдағы орныңызды көріңіз, басқа

орындарды табы

ңыз және бағыттарды есептеңіз.

Құрылғыға арналған тегін және ақылы бағдарламаларды жүктеу үшін Google Play™

ба

ғдарламасына өтіңіз.

М

әтінді хабарлар мен мультимедиа хабарларын жіберу және алу үшін «Хабар алмасу»

ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Бейнелерді

құрылғыда ойнату және мазмұнды достарыңызбен ортақ пайдалану үшін

«Фильмдер» ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Музыка, дыбысты

қ кітаптар мен подкасттарды ұйымдастыру және ойнату үшін

Walkman® ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Жа

ңалықтар мен ауа райы болжамдарын көріңіз.

24

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Н

өмірлерді қолмен теру немесе жедел теру функциясын қолдану арқылы қоңырау

шалы

ңыз.

Параметрлерді

өз қажеттіліктеріңізге сәйкес реттеңіз.

Достармен желіде с

өйлесу үшін Hangouts™ бағдарламасын пайдаланыңыз.

Айналада

ғы ойнаған музыка жолдарын анықтап, орындаушы, альбом және басқа

а

қпаратты алыңыз.

Д

үниенің түпкір-түпкірінен бейнелерді ортақ пайдалану және көру үшін YouTube™

ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Пайдаланушы

қолдауына құрылғыда қол жеткізу үшін «Қолдау» бағдарламасын

пайдаланы

ңыз. Мысалы, Пайдаланушы нұсқаулығына, ақаулықтарды жою ақпаратына

ж

әне кеңестер мен айлаларға кіруге болады.

Жа

ңа бағдарламалар мен жаңартуларды жүктеңіз және орнатыңыз.

Кейбір бағдарламаларға барлық аумақтарда барлық желілер және/немесе қызмет
жеткізушілері қолдау көрсетпейді.

25

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.