Sony Xperia E4g - Жылжу бағдарламалары

background image

Жылжу бағдарламалары

Жылжу кілттері, та

ңдаулылар жолағы және соңғы пайдаланылған барлық бағдарламаларды

о

ңай ауыстыруға мүмкіндік беретін соңғы пайдаланылған бағдарламалар терезесі арқылы

ба

ғдарламалар арасында жылжуға болады. Шығу үшін пернесін басқанда кейбір

ба

ғдарламалар жабылады, басқалары уақытша тоқтатылады немесе фондық режимде жұмыс

істеуді жал

ғастырады. Егер қолданба тоқтатылған не фондық режимде қосулы болса,

қолданбаны келесі ашқанда жұмысты тоқтаған жерден жалғастыруға болады.

1

Со

ңғы ашылған бағдарламалар терезесі - соңғы пайдаланылған бағдарламаны ашу

2

Та

ңдаулылар жолағы – бағдарламалар немесе виджеттерді ашу үшін таңбашасын пайдаланыңыз

3

Тапсырма ішінде жылжу кілті - со

ңғы ашылған бағдарламалар терезесін және таңдаулылар жолағын ашу

4

Негізгі экран ішінде жылжу кілті - ба

ғдарламадан шығу және негізгі экранға қайту

5

Кері жылжу кілті - ба

ғдарлама ішіндегі алдыңғы экранға қайту немесе бағдарламаны жабу

Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу

басы

ңыз.

Жақында пайдаланылған барлық қолданбаларды жабу

т

үртіңіз, одан кейін Барлығын жабу опциясын түртіңіз.

Қолданбадағы мәзірді ашу үшін

Қолданбаны пайдаланып жатқанда пернесін басыңыз.

Мәзір барлық қолданбаларды болмайды.