Sony Xperia E4g - Негізгі экран

background image

Негізгі экран

Негізгі экран

құрылғыңызды пайдалану үшін бастапқы жер болып табылады. Ол компьютер

экранында

ғы жұмыс үстелі сияқты. Негізгі экранның жеті тақтасы болуы мүмкін, олар әдеттегі

экранны

ң көрсетілетін енінен кең. Негізгі экран тақталарының саны Негізгі экранның төменгі

жа

ғындағы нүктелер қатарымен көрсетіледі. Бөлектелген нүкте ағымдағы тақтаны көрсетеді.

14

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экранға өту үшін

пернесін басы

ңыз.

Негізгі экранда іздеу

Басты экран тақталары

Басты экран

ға жаңа тақталар қосуға (ең көбі жетеуін) және бұрынғы тақталарды жоюға болады.

Сондай-а

қ, басты экрандағы негізгі тақта ретінде пайдаланылатын тақтаны орнатуға болады.

Тақтаны Негізгі экранның негізгі тақтасы ретінде орнату

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Негізгі экранны

ң негізгі тақтасы ретінде орнатылатын тақтаға өту үшін солға немесе оңға

жанап

өтіңіз, одан кейін тақтаның жоғарғы бұрышындағы түймесін түртіңіз.

Негізгі экранға тақта қосу

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Та

қталарды қарау үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз де, түймесін түртіңіз.

15

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экраннан тақтаны жою

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Жойылатын та

қтаға өту үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз, одан кейін түймесін

т

үртіңіз.