Sony Xperia E4g - Төте жолдар және қалталар

background image

Төте жолдар және қалталар

Қолданбаларды басқару және негізгі экранды ретте ұстау үшін төте жолдар мен қалталарды

пайдаланы

ңыз.

19

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Т

өте жол көмегімен қолданбаны ашу

2

Ішінде

қолданбалар бар қалтаны ашу

Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу

1

Негізгі экран экранында бос жерді т

үртіп, құрылғы дірілдеп, реттеу мәзірі көрсетілгенше

ұстап тұрыңыз.

2

Реттеу м

әзірінде Қолданбалар опциясын түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімінде жылжып, бір қолданбаны таңдаңыз. Таңдалған қолданба Негізгі

экран экранына

қосылады.

3-

қадамда Төте жолдар түймесін түртіп, бар тізімнен бір қолданбаны таңдауға да

болады. Төте жол қосу үшін осы әдісті пайдалансаңыз, кейбір бар қолданбалар төте
жолға арнайы функцияларды қосуға мүмкіндік береді.

Негізгі экранда элементті жылжыту

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше басып тұрыңыз, одан кейін

элементті бас

қа жерге сүйреңіз.

Басты экраннан элементті жою

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

элементті экранны

ң жоғарғы жағындағы қалтаға сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта жасау

Қолданба белгішесін немесе төте жолды түртіп, ол үлкейгенше және құрылғы

дірілдегенше

ұстап тұрыңыз, одан кейін оны басқа қолданба белгішесінің немесе төте

жолды

ң үстіне қойыңыз.

Негізгі экрандағы қалтаға элементтер қосу

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

элементті

қалтаға сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта атын өзгерту

1

Қалтаны ашу үшін түртіңіз.

2

Қалта атауы жола

ғын көрсету үшін қалтаның атау жолағын түртіңіз.

3

Жа

ңа қалта атауын енгізіп, Орындалды түймесін түртіңіз.