Sony Xperia E4g - Орынды анықтау қызметтерін қолдану

background image

Орынды анықтау қызметтерін қолдану

Орынды аны

қтау қызметтері орныңызды шамамен анықтау үшін Карталар және камера сияқты

қолданбаларға Wi-Fi® желілерінен және GPS жүйесінен алынған ақпаратты пайдалануға

м

үмкіндік береді. GPS жер серіктері көрмейтін жерде болсаңыз, құрылғы орныңызды Wi-Fi®

функциясыны

ң көмегімен анықтауы мүмкін.

Құрылғымен қай жерде тұрғаныңызды анықтау үшін, орынды анықтау қызметтерін қосу керек.

Орынды анықтау қызметтерін қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Орын параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Орын жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Растау

үшін Келісу түймесін түртіңіз.

Google

қолданбаларына орныңызға қол жеткізуге рұқсат ету

1

Құрылғыдан Google™ есептік жазбасына кіргеніңізге көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Google > Орын опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Орын жанында

ғы слайдерді оң жаққа сүйреңіз.

5

Растау

үшін Келісу түймесін түртіңіз.

GPS

дәлдігін жақсарту

GPS ж

үйесін бірінші рет пайдаланғанда орныңызды табу үшін 5-10 минутқа жуық уақыт кетуі

м

үмкін. Іздеуді жеңілдету үшін аспанды тікелей көре алатыныңызға көз жеткізіңіз. Қозғалмаңыз

ж

әне GPS антеннасын жаппаңыз (суреттегі бөлектелген аумақ). GPS сигналдары бұлттар мен

пластик ар

қылы өтеді, бірақ ғимараттар мен таулар сияқты қатты нысандардың көбінен өтпейді.

Орналас

қан жеріңіз бірнеше минуттан кейін табылмаса, басқа жерге барыңыз.

Google Maps™