Sony Xperia E4g - Google Maps™ және шарлау

background image

және шарлау

А

ғымдағы орныңызды бақылау, нақты уақыттағы трафик жағдайын көру және баратын жерге

толы

қ мәліметі бар бағыттарды алу үшін Google Maps™ қызметін пайдаланыңыз.

Картаны к

өрген кезде интернетпен байланысу үшін деректер тасымалын пайдаланасыз және

деректер

құрылғыңызға тасымалданады. Сондықтан, саяхатты бастамас бұрын карталарды

са

қтап, оны офлайн кезде қол жетімді еткен дұрыс. Осылайша, жоғары роуминг ақыларын

т

өлеуден құтыласыз.

Онлайн қолданған кезде Google Maps™ бағдарламасы интернет байланысын
пайдалануды қажет етеді. Интернетті құрылғы арқылы қосқанда, деректер байланысының
берілуін бастау мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.
Google Maps™

қолданбасы барлық дүкенде, елде немесе аймақта болмауы мүмкін.

106

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Орынды, мысалы мейрамхана атауын немесе менкенжайын іздеу

үшін мекенжайды немесе атауды енгізіңіз.

2

К

өлік режимін таңдап, мақсатты орныңызға бағыттарды алыңыз.

3

Есептік жазба профилі

ңізді қараңыз.

4

Орын белгісі – картада

ғы ізделген орынды көрсетеді.

5

А

ғымдағы орныңызды көрсетіңіз.

6

Аны

қтаманы және опцияларды көріңіз.

Орныңызды картадан көрсету

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Карталар тарма

ғын тауып басқаннан кейін белгішесін басыңыз.

Орынды іздеу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Карталар параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Іздеу

өрісінен тапқыңыз келетін орын атауын енгізіңіз.

4

Іздеуді бастау

үшін пернетақтадан Enter пернесін басыңыз немесе тізімнен ұсынылған

орынды та

ңдаңыз. Іздеу сәтті орындалса, орын картада арқылы көрсетіледі.

Бағыттар туралы нұсқаулар алу

1

Картаны к

өру кезінде басыңыз.

2

К

өлік режимін таңдап, бастапқы орныңызды және мақсатты орныңызды енгізіңіз.

Ұсынылған бағыттар тізімде көрінеді.

3

Картада

ғы бағыттарды көру үшін ұсынылған бағыттардың тізімінен опцияны басыңыз.

Картаны офлайн қол жетімді ету

1

Картаны к

өру кезінде іздеу өрісін басыңыз.

2

Т

өмен қарай айналдырып, Осы карта аймағын офлайн қол жетімді ету

тарма

ғын басыңыз. Картада көрсетілген аймақ құрылғыңызға сақталады.

Google Maps™

туралы қосымша мәлімет

Google Maps™

қолданбасын пайдаланған кезде түймесін басып, одан кейін Анықтама

т

үймесін түртіңіз.