Sony Xperia E4g - Хабарлама жіберушіге қоңырау соғу

background image

Хабарлама жіберушіге қоңырау соғу

Хабар жіберушіге қоңырау шалу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

С

өйлесуді түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

белгішесін т

үртіңіз.

Жіберушінің нөмірін контактіге сақтау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

> Сақтау тарма

ғын түртіңіз.

3

Б

ұрыннан бар контактіні таңдаңыз не Жаңа контакт жасау түймесін түртіңіз.

4

Контакт туралы а

қпаратты өзгертіп, Дайын түймесін түртіңіз.