Sony Xperia E4g - Хабар алмасу параметрлері

background image

Хабар алмасу параметрлері

Хабарды хабарландыру параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Хабарландыру дыбысын орнату

үшін Ескерту дыбысы белгішесін түртіңіз, содан соң

опцияны та

ңдаңыз немесе белгішесін түртіп, құрылғыға сақталған музыка файлын

та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Дайын түймесін түртіңіз.

5

Бас

қа хабарландыру параметрлерін алу үшін қатысты ұяшықтарға белгі қойыңыз немесе

алып таста

ңыз.

Шығыс хабарлар үшін жеткізу есебі функциясын қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Жеткізу туралы есеп

ұяшығына белгіні қажетінше қойыңыз немесе алып тастаңыз.

Жеткізу есебі функциясы қосылғаннан кейін сәтті жеткізілген хабарларда белгі
көрсетіледі.