Sony Xperia E4g - Электрондық поштаны орнату

background image

Электрондық поштаны орнату

Электронды

қ пошта жазбалары арқылы электрондық хабарлар жіберу және алу үшін,

құрылғыдағы эл.пошта қолданбасын пайдаланыңыз. Бір уақытты бір не бірнеше эл. пошта

жазбасын пайдалану

ға болады, соның ішінде корпоративтік Microsoft Exchange ActiveSync

жазбалары.

Электрондық поштаның есептік жазбасын орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Электрондық пошта параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Параметрлерді орнатуды ая

қтау үшін экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Кейбір электрондық пошта қызметтері үшін электрондық пошта есептік жазбасының
толық параметрлері бойынша мәліметті электрондық пошта қызмет көрсетушісінен алу
керек болуы мүмкін.

Қосымша электрондық пошта есептік жазбасын қосу

1

Негізгі экран экранында т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін, одан кейін Параметрлер > Есептік жазба қосу түймесін түртіңіз.

4

Электронды

қ пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз де, Келесі түртіңіз. Электрондық

пошта есептік жазбасыны

ң параметрлері автоматты түрде жүктелмесе, орнатуды қолмен

ая

қтаңыз.

5

Ая

қтаған кезде Келесі тармағын түртіңіз.