Sony Xperia E4g - Электрондық хат жіберу және алу

background image

Электрондық хат жіберу және алу

1

Барлы

қ электрондық пошта есептік жазбаларының тізімін және соңғы қалталарды көру

2

Жа

ңа электрондық хат жазу

3

Электронды

қ хаттарды іздеу

4

Параметрлер мен опциялар

ға қол жеткізу

5

Электронды

қ хаттар тізімі

Жаңа электрондық хабарларды жүктеп алу

Электронды

қ пошта кіріс жәшігі ашық болғанда хабарлар тізіміне төмен сырғытыңыз.

Жаңа электрондық пошта хабарларын жүктеп көрудің алдында деректер байланысы бар
екенін тексеріңіз. Сәтті деректер байланыстарын қамтамасыз ету үшін Интернет және
MMS

параметрлері бетіндегі 27 бөлімін қараңыз.

64

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хаттарды оқу

1

Негізгі экран экранынан .

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбаларын пайдалансаңыз, белгішесін түртіп,

тексерілетін есептік жазбаны та

ңдаңыз, одан кейін ашылмалы мәзірде Кіріс жәшігі

опциясын т

үртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бірден тексеру керек

болса,

белгішесін, одан кейін ашылмалы м

әзірде Біріктірілген кіріс жәшігі

тарма

ғын түртіңіз.

4

Электронды

қ поштаның кіріс жәшігінде жоғары немесе төмен қарай жылжып, оқығыңыз

келетін электронды

қ хатты түртіңіз.

Электрондық хат жасау және жіберу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін, одан кейін Электрондық пошта опциясын тауып

т

үртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбаларын пайдалансаңыз, белгішесін түртіп,

электронды

қ хат жіберілетін есептік жазбаны таңдаңыз, одан кейін ашылмалы мәзірде

Кіріс жәшігі опциясын т

үртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз, одан кейін алушы атын я электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз

немесе белгішесін т

үртіп, Контактілер тізімінен бір не одан көп алушыны таңдаңыз.

4

Электронды

қ хаттың тақырыбын және хабар мәтінін енгізіп, түймесін түртіңіз.

Электрондық хатқа жауап беру

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жауап бергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін Жауап беру немесе Барлығына жауап беру т

үймесін түртіңіз.

2

Жауапты енгізіп, т

үймесін түртіңіз.

Электрондық хатты қайта жіберу

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде қайта жібергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін Қайта жіберу т

үймесін түртіңіз.

2

Алушыны

ң электрондық пошта мекенжайын қолмен енгізіңіз немесе түймесін түртіп,

алушыны Контактілер тізімінен та

ңдаңыз.

3

Хабар м

әтінін енгізіп, одан кейін түймесін түртіңіз.

Электрондық хат қосымшасын көру

1

К

өргіңіз келетін қосымшаны қамтитын электрондық хатты тауып, оны түртіңіз.

Қосымшалары бар электрондық хаттар белгішесімен көрсетіледі.

2

Электронды

қ хат ашылғаннан кейін Жүктеу белгішесін түртіңіз. Қосымша жүктеле

бастайды.

3

Қосымша жүктеліп болғаннан кейін Көру түймесін басыңыз.

Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілерге сақтау

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде хабарламаны тауып, оны түртіңіз.

2

Жіберушіні

ң атын түртіңіз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

3

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау опциясын түртіңіз.

4

Қажет болса, контакт туралы ақпаратты түзетіп, одан кейін Дайын түймесін түртіңіз.