Sony Xperia E4g - Батарея мен қуатты басқару

background image

Батарея мен қуатты басқару

Құрылғы ендірілген батареямен жабдықталған. Батарея зарядын тұтынуды бақылап отыруға

ж

әне қай қолданбалар қуатты көбірек тұтынатынын көруге болады. Батарея зарядын ұзағырақ

пайдалану

үшін қолданбаларды жоюға я шектеуге және бірнеше қуат үнемдеу режимдерін қосуға

болады. Сондай-а

қ өнімділікті арттыру және батареяны қолдану мерзімін ұзарту үшін шамамен

есептелген

қалған батарея уақытын көріп, батарея параметрлерін реттеуге болады.

115

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Батарея зарядын тұтынуды басқару

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару > Қолданбаның қуатты тұтынуы
опциясын тауып т

үртіңіз. Деректер тасымалы мөлшері жоғары немесе ұзақ уақыт

қолданылмаған қолданбаларды көрсететін шолу пайда болады.

3

Б

ұл ақпаратты қарап шығып, тиісті түрде әрекет етіңіз, мысалы қолданбаны жойыңыз

немесе оны

ң қолданылуын шектеңіз.

Қай қолданбалар батарея қуатын ең көп қолданатынын көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару > Батарея пайдалану опциясын тауып
т

үртіңіз.

Есептелген батарея уақытын көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

Қуат үнемдеу режимдері

Егер батареяны пайдалану уа

қытын ұзартқыңыз келсе, қол жетімді бірнеше қуат үнемдеу

режимдері бар:

STAMINA

режимі

Экран

өшірулі кезінде Wi-Fi® және мобильді деректер мүмкіндігін өшіреді және

жабды

қтың өнімділігін шектейді. Осы режим іске қосылғанда белгішесі күй

та

қтасында пайда болады.

Ultra STAMINA

режимі

Телефон

қоңырауларын шалу және SMS хабарларын жіберу сияқты негізгі

операциялар орындалуы

үшін құрылғының функционалдылығын шектейді. Осы

режим іске

қосылғанда белгішесі күй тақтасында пайда болады.

Батарея заряды аз реж-і

Батарея зарядыны

ң деңгейі белгілі бір деңгейден төмен түскенде экран жарықтығын

ж

әне экранның өшу параметрін реттеу сияқты құрылғының сипатын өзгертеді.Осы

режим іске

қосылғанда белгішесі күй тақтасында пайда болады.

Орынға негіз-н Wi-Fi

Құрылғы Wi-Fi® желісінің ауқымына кіргенде Wi-Fi® функциясын іске қосу үшін ғана

құрылғыны орнатады.

Фон. дер-ді кез-ке қою

Экран

өшірулі кезінде деректерді алдын ала анықталған аралықтарда жіберу арқылы

шы

ғыс трафикті оңтайландырады.

Қуат үнемдеу режимін іске қосу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Та

ңдаулы режимді іске қосу үшін тиісті слайдер оңға қарай сүйреңіз немесе тиісті

құсбелгіні қойып, қажет болса оны растаңыз.

4

Слайдер немесе

құсбелгіні қолдану мүмкін болмаса, іске қосылатын режимнің атауын

т

үртіп, қажет болса оны растаңыз.

STAMINA

режимі мүмкіндігіне жалпы шолу

STAMINA режимінде батарея

өнімділігін оңтайландыруға мүмкіндік беретін бірнеше мүмкіндіктер

бар:

Ұзартылған күту

Экран

өшірулі болғанда Wi-Fi® және мобильді деректерді өшіру арқылы

ба

ғдарламалардың деректер трафигін пайдалануын тоқтатады. Осы мүмкіндіктер іске

қосулы кезінде кідіруге кейбір бағдарламалар мен қызметтерді қоспауға болады.

STAMINA

сағаты

Уа

қытты тексеру үшін қуат түймесін жиі басатын жағдайларда желі қосылымын кідіру

к

үйінде сақтайды.

Кеңейтілген
пайдалану

Құрылғыны пайдаланып жатқанда жабдықтың өнімділігін шектейді.

116

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

STAMINA

режимінің мүмкіндіктерін іске қосу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару тарма

ғын тауып түртіңіз, одан кейін

STAMINA

режимі т

үймесін түртіңіз.

3

Өшірілген болса, STAMINA режимін іске қосыңыз.

4

Іске

қосылатын мүмкіндіктердің жанындағы құсбелгілерді қойып, сұралса, Іске қосу

т

үймесін түртіңіз.

STAMINA

режимінде жұмыс істейтін қолданбаларды таңдау

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару тарма

ғын тауып түртіңіз, одан кейін

STAMINA

режимі т

үймесін түртіңіз.

3

Өшірілген болса, STAMINA режимін іске қосыңыз.

4

Ұзартылған күту

құсбелгісі қойылғанына көз жеткізіп, Қолданбалар күту

режимінде белсенді > Қолданбалар қосу белгішелерін т

үртіңіз.

5

Барлы

қ қолданбалар мен қызметтерді көру үшін солға немесе оңға қарай

айналдыры

ңыз, одан кейін іске қосқыңыз келетін қолданбаларға сәйкес құсбелгілерді

қойыңыз.

6

Бол

ған кезде Дайын пернесін түртіңіз.