Sony Xperia E4g - Жоғалған құрылғыны табу

background image

Жоғалған құрылғыны табу

Google™ есептік жазба

ңыз болса, my Xperia веб-қызметі құрылғыңызды табуға және жоғалған

жа

ғдайда қорғауға көмек көрсетеді. Келесі әрекеттерді орындай аласыз:

Құрылғыңызды картадан табыңыз.

Құрылғы дыбыссыз режимде болса да, сигналды ойнатыңыз.

Құрылғыны қашықтан құлыптап, құрылғыңыздың тауып алған адамдарға байланыс

а

қпаратыңызды көрсетуін реттеңіз.

114

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Со

ңғы шара ретінде құрылғының ішкі және сыртқы жадтарын қашықтан өшіріңіз.

«my Xperia»

қызметі барлық елдерде/аймақтарда бола бермеуі мүмкін.

«my Xperia»

қызметін іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > my Xperia > Белсендіру тарма

ғын тауып,

басы

ңыз.

3

Ұяшыққа белгі қойыңыз да, Қабылдау түймесін басыңыз.

4

Егер с

ұралса, Sony Entertainment Network есептік жазбасына кіріңіз немесе егер болмаса,

жа

ңасын жасаңыз.

5

Егер б

ұл функция қосылмаған болса, орындарды анықтау қызметтерін қосыңыз.

«my Xperia»

қызметі құрылғыңызды таба алатынын растау үшін myxperia.sonymobile.com

сайтына өтіп, құрылғыңызға орнатылған сол Google™ есептік жазбасы немесе Sony
Entertainment Network

есептік жазбасы арқылы кіріңіз.