Sony Xperia E4g - Компьютер құралдары

background image

Компьютер құралдары

Б

ұл құрылғыңызды компьютерге қосып, контактілер, фильмдер, музыка мен фотосуреттер

сия

қты контентті басқаруға көмектесетін қол жетімді құралдардың саны болып табылады.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion ——

құрылғыны компьютерге жалғаған кезде қолдануға болатын құралдар

мен

қолданбалар жинағы бар компьютерлік бағдарламалық құрал. Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралымен мына әрекеттерді орындауға болады:

Құрылғының бағдарламалық құралын жаңарту немесе жөндеу.

Xperia™ Transfer

қолданбасымен құрылғыдан мазмұн тасымалдау.

Компьютердегі мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру.

Мультимедиа мазм

ұнын, мысалы, камера мазмұнын, музыканы және ойнату тізімдерін құрылғы

мен компьютер арасында

қадамдастыру.

Құрылғыдағы файлдарды қарау.
Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын пайдалану үшін келесі операциялық жүйелердің

біреуі іске

қосылған, Интернетке қосылған компьютер қажет:

Microsoft

®

Windows

®

7 не одан кейінгі н

ұсқасы

Mac OS

®

X 10.8 не одан кейінгі н

ұсқасы

Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын мына мекенжайдан жүктеп алуға болады: http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.

112

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Microsoft®

®

Windows

®

жүйесіне арналған Media Go™

Windows

®

компьютерлеріне арнал

ған Media Go™ қолбандасы фотосуреттерді, бейнелерді және

музыканы

құрылғы мен компьютер арасында тасымалдауға көмектеседі. Media Go™

қолданбасын пайдалану туралы қосымша ақпарат алу және оны жүктеп алу үшін http://

mediago.sony.com/enu/features сайтына

өтіңіз.

Media Go™ ба

ғдарламасын пайдалану үшін келесі операциялық жүйелердің біреуі болуы қажет:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®