Sony Xperia E4g - Файлдарды компьютермен басқару

background image

Файлдарды компьютермен басқару

Файлдарды тасымалдау ж

әне басқару үшін, Windows

®

компьютері мен

құрылғыны USB кабелі

ар

қылы байланыстырыңыз. Екі құрылғы байланыстырылғаннан кейін, компьютердің файл

менеджеріні

ң көмегімен құрылғы мен компьютер арасында немесе құрылғының ішкі жады мен

SD картасы арасында мазм

ұнды сүйреп апаруға болады.

Дербес компьютері

ңіз немесе Apple

®

Mac

®

компьютері

ңіз болса, құрылғыңыздың файл жүйесіне

кіру

үшін Xperia™ Companion қолданбасын пайдалануға болады.

Wi-Fi

®

желісінде Медиа тасымалдау режимін пайдалану арқылы

файлдарды тасымалдау

Wi-Fi

®

байланысын пайдалану ар

қылы құрылғы мен компьютер сияқты MTP үйлесімді құралдары

арасында файлдарды тасымалдау

ға болады. Байланысу алдында, біріншіден, екі құралдарды

қосу керек. Егер құрылғы мен компьютер арасында музыка, бейне, суреттер немесе басқа медиа

файлдарын тасымалдаса

ңыз, компьютердегі Media Go™ қолданбасын пайдалану ұсынылады.

Media Go™

қолданбасы медиа файлдарын құрылғыда қолдануға болатындай түрлендіреді.

Осы мүмкіндікті пайдалану үшін, мысалы, Microsoft

®

Windows Vista

®

немесе Windows

®

7

жүйесін іске қосып жатқан компьютер сияқты Медиа тасымалдауын қолдау көрсететін
және Wi-Fi

®

қосылған құрылғы керек.

118

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыны компьютермен сымсыз пайдалануға дайындау

1

Мультимедианы тасымалдау режиміні

ң құрылғыда қосылу тұрғанын тексеріңіз. Әдепкі

бойынша

қосылып тұрады.

2

Wi-Fi

®

функциясыны

ң қосулы екенін тексеріңіз.

3

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

4

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > USB қосылым
мүмкіндігі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

5

Компьютермен байланыстыру т

үймесін түртіңіз, содан соң Келесі түймесін

т

үртіңіз.

6

Орнату процесін ая

қтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жұптастырылған құрылғыға сымсыз қосу

1

Мультимедианы тасымалдау режиміні

ң құрылғыда қосылу тұрғанын тексеріңіз. Әдепкі

бойынша

қосылу тұрады.

2

Wi-Fi

®

функциясыны

ң қосулы екенін тексеріңіз.

3

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

4

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > USB қосылым
мүмкіндігі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

5

Құрылғыны қосқыңыз келетін жұптастырылған құрлғыны таңдап, Қосылу белгішесін

т

үртіңіз.

Жұптастырылған құрылғыдан ажырату

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > USB қосылым
мүмкіндігі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Ажырату

қажет жұптасқан құрылғыны таңдаңыз.

4

Ажырату т

үймесін түртіңіз.

Басқа құрылғымен жұптасуды жою

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > USB қосылым
мүмкіндігі
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Өшіруді қажет ететін жұптасқан құрылғыны таңдаңыз.

4

Байл-ды бол-мау т

үймешігін түртіңіз.