Sony Xperia E4g - Құрылғыда диагностикалық сынақтарды іске қосу

background image

Құрылғыда диагностикалық сынақтарды іске қосу

Xperia™ диагностикалар ба

ғдарламасы Xperia™ құрылғысы тиісті түрде жұмыс істеп тұрғанын

тексеру

үшін арнайы функцияны тексере немесе толық диагностикалау сынағын іске қоса алады.

Xperia™ диагностикалар ба

ғдарламасы келесі әрекеттерді орындай алады:

Xperia™

құрылғысындағы ықтимал жабдық немесе бағдарламалық жасақтама ақауларын

ба

ғалау.

Құрылғыда бағдарламалардың жұмыс істеу мүмкіндіктерін сараптау.

Алды

ңғы 10 күн аралығындағы жіберілген қоңырауар санының журналын жасау.

Орнатыл

ған бағдарламалық жасақтаманы анықтау және құрылғы туралы пайдалы мәліметтерді

қамтамасыз ету.

Xperia™

диагностикалар бағдарламасын көпшілік Android™ құрылғыларында Sony

корпорациясы алдын ала орнатқан. Егер «Диагностикалар» опциясы Параметрлер >
Телефон туралы бөлімінде қол жетімді емес болса, жеңілдетілген нұсқасын Google
Play™

дүкенінен жүктеуге болады.

Арнайы диагностикалық сынақты іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностикалар > Тексеру
құрылғысы
тарма

ғын тауып, басыңыз.

3

Тізімнен сына

қты таңдаңыз.

4

Н

ұсқауларды орындап, мүмкіндік жұмыс істеп тұрғанын растау үшін Иә немесе Жоқ

т

үймесін түртіңіз.

121

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Барлық диагностикалық сынақтарын іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностикалар > Тексеру
құрылғысы
> Барлығын іске қосу тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Н

ұсқауларды орындап, мүмкіндік жұмыс істеп тұрғанын растау үшін Иә немесе Жоқ

т

үймесін түртіңіз.

Сынақ нәтижелерін көру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностикалар > Тексеру
нәтижелері
тарма

ғын тауып, басыңыз.

3

Сына

қтар орындалған күннің нәтижелерін көрсету үшін күнді түртіңіз.

Құрылғы туралы мәліметтерді көру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностикалар > Құрылғы
мәліметтері
тарма

ғын тауып, түртіңіз.