Sony Xperia E4g - Құрылғыңызға арналған қолдау

background image

Құрылғыңызға арналған қолдау

Пайдаланушы н

ұсқаулығын іздеу, ақаулықтарды жою нұсқаулықтарын оқу және бағдарламалық

құрал жаңартулары мен басқа өнімге қатысты ақпаратты табу үшін Қолдау қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Қолдау қолданбасына кіру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

опциясын тауып, оны т

үртіңіз де, қажетті қолдау элементін таңдаңыз.

Қолдау қолданбасын пайдаланған кезде белсенді интернет байланысы бар екеніне көз
жеткізіңіз. Деректер тасымалы ақысын шектеу үшін ол Wi-Fi® арқылы болғаны жөн.

Мәзірлер мен қолданбалардағы анықтама

Кейбір

қолданбалар мен параметрлердің опциялар мәзірінде анықтама болады, ол әдетте кейбір

қолданбаларда белгісімен көрсетіледі.

Бағдарламалық құралымызды жақсартуға көмектесіңіз

Sony Mobile аноним

қате туралы есептер мен статистиканы алып, бағдарламалық құралды

жа

қсартуға көмектесу үшін құрылғыдан пайдалану туралы мәліметті жіберуді қосуыңызға

болады. Жиналатын а

қпараттың ешқайсысы жеке деректерді қамтымайды.

Пайдалану туралы ақпаратты жіберуге рұқсат беру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Пайдал. туралы ақпарат пар-рі
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Егер б

ұрыннан белгіленбеген болса, Пайд. тур. мәлі-ті жіб-у ұяшығына белгі

қойыңыз.

4

Келісу т

үймесін түртіңіз.