Sony Xperia E4g - Ағымдағы қоңыраулар

background image

Ағымдағы қоңыраулар

1

Қоңырау барысында нөмірлерді енгізу

2

С

өйлесіп тұрғанда динамикті қосу

3

А

ғымдағы қоңырауды күту режиміне қою немесе қоңырауды шығарып алу

4

Контактілер тізімін ашу

5

Қоңырау кезінде микрофонның дыбысын өшіру

6

Байланысты ая

қтау

Қоңырау кезінде құлақ дауыс зорайтқышы дыбыс деңгейін өзгерту үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Экранды қоңырау барысында іске қосу үшін

т

үймесін жылдам басыңыз.