Sony Xperia E4g - Бірнеше қоңыраулар

background image

Бірнеше қоңыраулар

Егер

қоңырау күту функциясы іске қосылған болса, бір мезгілде бірнеше қоңырауларды өңдеуге

болады. Б

ұл функция іске қосылған болса, басқа қоңырау келген кезде дыбыстық сигнал

беріледі.

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қосымша параметрлер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін Қоңырау күтілуде тармағын күтіңіз.

Екінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы байланысты күтуге қою үшін

Қоңырау кезінде қайталанатын қысқа дыбыс естісеңіз, пернесін оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

Екінші қоңырауды қабылдамау

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, пернесін сол жаққа сүйреңіз.

Екінші қоңырау шалу

1

А

ғымдағы байланыс кезінде түймесін түртіңіз.

2

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және түймесін түртіңіз. Бірінші қоңырау күтуге қойылады.

Үшінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы байланысты аяқтау

Үшінші қоңырау түскен кезде Ағымдағы қоңырауды аяқтап, жауап беру

т

үймесін түртіңіз.

Үшінші қоңырауды қабылдамау

Үшінші қоңырау түскен кезде Кіріс қоң-ды қабылдамау түймесін түртіңіз.

Бірнеше қоңыраулар арасында ауысу

Бас

қа қоңырауға ауыстыру үшін және ағымдағы қоңырауды ұстап тұру үшін Осы

қоңырауға ауысу т

үймесін түртіңіз.

51

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.