Sony Xperia E4g - Қоңырау бағытын өзгерту

background image

Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңыраулардың бағытын өзгертуге болады, мысалы, басқа телефон нөміріне немесе жауап

беру

қызметіне.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

4

Қоңырауларды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз, содан соң Қосу түймесін түртіңіз.

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз да, Ажырату түймесін түртіңіз.