Sony Xperia E4g - Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау

background image

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау

Құрылғыны контактілер, электрондық пошта, күнтізбе оқиғалары мен онлайн есептік

жазбаларды

ң басқа ақпаратымен (мысалы, Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™

ж

әне Twitter™) синхрондаңыз. Автоматты синхрондау функциясын іске қосу арқылы барлық

есептік жазбалар

үшін деректерді автоматты түрде синхрондауға болады. Не болмаса әрбір

есептік жазбаны

қолмен синхрондауға болады.

Синхрондау үшін онлайн есептік жазбаны орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Есептік жазба қосу т

үймесін түртіп, қосу қажет есептік жазбаны

та

ңдаңыз.

3

Есептік жазбаны жасау

үшін нұсқауларды орындаңыз немесе есептік жазба бұрыннан

болса, ж

үйеге кіріңіз.

Онлайн есептік жазбамен қолмен синхрондау

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері т

үймесін түртіңіз.

2

Есептік жазбалар б

өлімінің астында есептік жазбаның түрін таңдаңыз, содан соң

синхрондау

қажет есептік жазбаның атауын түртіңіз. Есептік жазбамен синхрондалатын

элементтерді

ң тізімі.

3

Синхрондау

қажет элементтерді белгілеңіз.

4

белгішесін т

үртіңіз, содан соң Қазір синхрондау түймесін түртіңіз.

Онлайн есептік жазбаны жою

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері т

үймесін түртіңіз.

2

Есептік жазбалар б

өлімінің астында есептік жазбаның түрін таңдаңыз, содан соң

жою

қажет есептік жазбаның атауын түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз, содан соң Есептік жазбаны жою түймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Есептік жазбаны жою түймесін қайтадан түртіңіз.

Microsoft® Exchange ActiveSync®