Sony Xperia E4g - Žinučių siuntimo nustatymai

background image

Žinučių siuntimo nustatymai

Įspėjimo apie pranešimą nustatymų keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Jei norite nustatyti pranešimo garsą, bakstelėkite

Pranešimo garsas, kad

pasirinktumėte parinktį, arba bakstelėkite ir pasirinkite muzikos failą, išsaugotą

jūsų prietaise.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

5

Norėdami nustatyti kitus nustatymus, pažymėkite atitinkamus žymimuosius

langelius arba panaikinkite jų žymėjimus.

Siunčiamų žinučių pristatymo ataskaitos funkcijos įjungimas arba išjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Pažymėkite arba panaikinkite

Pristatymo ataskaita žymimojo langelio žymėjimą,

kaip norite.

Įjungus pristatymo ataskaitos funkciją, žinutėse, kurios buvo sėkmingai pristatytos, rodoma

varnelė.