Sony Xperia E4g - „Smart Connect“ valdymo priedai ir nustatymai

background image

„Smart Connect“ valdymo priedai ir nustatymai

Naudodami programą „Smart Connect“ galite nustatyti, kas nutinka jūsų prietaise, kai

prijungiate arba atjungiate priedą. Pavyzdžiui, galite nustatyti visuomet paleisti FM radijo

programą, kai prijungiate ausines.
Naudodami „Smart Connect“ taip pat galite nuskaityti gaunamas teksto žinutes. Arba

naudodami programą galite nustatyti konkretų veiksmą arba veiksmų grupę, atliekamą

prietaise konkrečiu dienos metu. Pavyzdžiu, jei prijungiate ausines nuo 7 iki 9 valandos

ryte, galite nustatyti:

Paleisti programą „Walkman®“.

Interneto naršyklėje atidaryti rytinį laikraštį.

Pakeisti skambėjimą vibravimu.
Naudodami „Smart Connect“ galite tvarkyti priedus, pavyzdžiui, „SmartTags“ ir

„SmartWatch“. Daugiau informacijos žr. konkretaus priedo naudotojo vadove.

1

Bakstelėti, kad būtų rodomi visi pridėti prietaisai

2

Pridėti prietaisą arba įvykį

3

Peržiūrėti meniu pasirinktis

4

Bakstelėti, kad būtų rodomi visi pridėti įvykiai

5

Bakstelėti, kad būtų suaktyvintas įvykis

6

Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte įvykio išsamią informaciją

103

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Smart Connect“ įvykio kūrimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Jei „Smart Connect“ atidarote pirmą kartą, bakstelėkite

Gerai, kad uždarytumėte

supažindinimo ekraną.

3

Srityje

Įvykiai bakstelėkite .

4

Jei įvykį kuriate pirmą kartą, bakstelėkite

Gerai dar kartą, kad uždarytumėte

supažindinimo ekraną.

5

Pridėkite sąlygas, kurios turi paleisti įvykį. Sąlyga gali būti priedo prijungimas,

konkretus laiko tarpas arba abu variantai.

6

Norėdami tęsti, bakstelėkite (Prisijungti).

7

Nurodykite, kas turi įvykti prijungus priedą, ir atitinkamai nustatykite kitus

nustatymus.

8

Norėdami tęsti, bakstelėkite (Prisijungti).

9

Nustatykite įvykio pavadinimą, tada bakstelėkite

Baigti.

Norėdami pridėti „Bluetooth®“ priedą, iš pradžių turite susieti jį su savo prietaisu.

„Smart Connect“ įvykio redagavimas

1

Paleiskite programą „Smart Connect“.

2

Skirtuke

Įvykiai bakstelėkite įvykį.

3

Jei įvykis išjungtas, vilkite šliaužiklį į dešinę, kad jį įjungtumėte.

4

Bakstelėkite

Redaguoti, o tada savo nuožiūra redaguokite nustatymus.

Įvykio ištrynimas

1

Paleiskite programą „Smart Connect“.

2

Skirtuke

Įvykiai palieskite ir palaikykite įvykį, kurį norite ištrinti, tada bakstelėkite

Trinti įvykį.

3

Bakstelėdami

Trinti patvirtinkite.

Be to, galite atidaryti įvykį, kurį norite ištrinti, ir bakstelėti >

Trinti įvykį > Trinti.

„Smart Connect“ nustatymas skaityti gaunamas teksto žinutes

1

Paleiskite „Smart Connect“ programą.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

pažymėkite žymimąjį langelį šalia

Tekstas į kalbą, tada, jei reikia, patvirtinkite

aktyvinimą.

jei ši funkcija įjungta, visos gaunamos žinutės skaitomos garsiai. Norėdami apsaugoti savo

privatumą, galite išjungti šią funkciją, pavyzdžiui, kai naudojate prietaisą viešosiose vietose

arba darbe.

Prietaisų valdymas

Naudodami „Smart Connect“ programą galite valdyti įvairius priedus, kuriuos galite

prijungti prie savo prietaiso, įskaitant „Sony“ „SmartTags“, „SmartWatch“ ir „Smart

Wireless Headset pro“. „Smart Connect“ atsisiunčia bet kokias reikiamas programas ir

randa pasiekiamas trečiųjų šalių programas. Anksčiau prijungti prietaisai rodomi sąraše,

taigi galite gauti daugiau informacijos apie kiekvieno prietaiso funkcijas.

Priedo susiejimas ir prijungimas

1

Paleiskite programą „Smart Connect“. Jei „Smart Connect“ atidarote pirmą kartą,

bakstelėkite

Gerai, kad uždarytumėte supažindinimo ekraną.

2

Bakstelėkite

Prietaisai, o tada – .

3

Bakstelėkite

Gerai, jei norite pradėti ieškoti prietaisų.

4

Paieškos rezultatų sąraše, bakstelėkite norimo įtraukti prietaiso pavadinimą.

Prijungto priedo nustatymų reguliavimas

1

Susiekite priedą su prietaisu ir prijunkite jį.

2

Paleiskite programą „Smart Connect“.

3

Bakstelėkite

Priedai, tada dar kartą bakstelėkite prijungto priedo pavadinimą.

4

Sureguliuokite norimus nustatymus.

104

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.