Sony Xperia E4g - Duomenų naudojimo valdymas

background image

Duomenų naudojimo valdymas

Galite stebėti, kiek duomenų persiunčiate į prietaisą ir iš jo mobiliuoju duomenų ryšiu arba

„Wi-Fi®“ ryšiu per konkretų laikotarpį. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti atskirų programų

naudojamų duomenų kiekį. Mobiliuoju duomenų ryšiu persiunčiamiems duomenims taip

30

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

pat galite nustatyti duomenų naudojimo įspėjimus ir apribojimus, kad išvengtumėte

papildomų išlaidų.

Duomenų naudojimo nustatymų reguliavimas gali padėti geriau valdyti duomenis, bet

negarantuoja, kad išvengsite papildomų mokesčių.

Duomenų srauto įjungimas arba išjungimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Vilkite šalia

Mob. duomenų srautas esantį šliaužiklį, jei norite duomenų srautą

įjungti arba išjungti.

Kai duomenų srautas yra išjungtas, naudojant prietaisą vis tiek galima užmegzti Wi-Fi® ir

„Bluetooth®“ ryšį.

Jei norite nustatyti duomenų naudojimo įspėjimą

1

Įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų srautas įjungtas.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Norėdami nustatyti įspėjimo lygį, įspėjimo liniją nuvilkite prie norimos vertės. Kai

duomenų srautas priartės prie jūsų nustatyto lygio, pasirodys įspėjimo pranešimas.

Mobiliųjų duomenų naudojimo limito nustatymas

1

Įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų srautas įjungtas.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Pažymėkite

Riboti mobiliųjų duomenų naud. žymimąjį langelį, jei jis nėra

pažymėtas, tada bakstelėkite

Gerai.

5

Norėdami nustatyti mobiliųjų duomenų naudojimo limitą, vilkite atitinkamą eilutę iki

norimos reikšmės.

Pasiekus nustatytą mobiliųjų duomenų naudojimo limitą, mobiliųjų duomenų srautas

automatiškai išjungiamas.

Atskirų programų mobiliųjų duomenų naudojimo valdymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Raskite ir bakstelėkite norimą programą.

4

Pažymėkite žymimąjį langelį

Riboti foninius duomenis.

5

Norėdami pasiekti išsamesnius programos nustatymus (jei galimi), bakstelėkite

Peržiūrėti programos nustatymus ir atlikite norimus pakeitimus.

Jei pakeisite atitinkamus duomenų naudojimo nustatymus, tai gali turėti įtakos atskirų

programų veikimui.

Duomenų, persiųstų naudojant „Wi-Fi®“ ryšį, peržiūra

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Bakstelėkite , tada pažymėkite žymimąjį langelį

Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą (jei

nepažymėtas).

4

Bakstelėkite skirtuką

Wi-Fi.