Sony Xperia E4g - Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas

background image

Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas

Jūsų prietaise mobiliojo ryšio tinklai perjungiami automatiškai atsižvelgiant į jūsų buvimo

teritorijoje pasiekiamus mobiliojo ryšio tinklus. Be to, galite rankiniu būdu nustatyti

konkretų mobiliojo ryšio tinklo režimą, pvz., LTE, WCDMA arba GSM.

31

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Tinklo režimo pasirinkimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau… > Mobilieji tinklai.

3

Bakstelėkite

Tinklo režimas, tada pasirinkite tinklo režimą.

Kito tinklo pasirinkimas rankiniu būdu

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau… > Mobilieji tinklai > Tinklo

operatoriai.

3

Palieskite

Paieškos režimas ir pasirinkite Rankinis.

4

Pasirinkite tinklą.

Pasirinkus tinklą rankiniu būdu, prietaisas neieškos kitų tinklų, net jei atsidursite už rankiniu

būdu pasirinkto tinklo zonos ribų.

Automatinio tinklo pasirinkimo aktyvinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau… > Mobilieji tinklai > Tinklo

operatoriai.

3

Bakstelėkite

Paieškos režimas > Pasirinkti automatiškai.