Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

„Wi-Fi®“ ryšį naudokite naršyti internete, atsisiųsti programų ar siųsti bei gauti el. laiškus.

Kartą prisijungus prie „Wi-Fi®“ tinklo, jūsų prietaisas prisimena tinklą ir automatiškai kitą

kartą prie jo prisijungia, kai esate jo aprėpties zonoje.
Norint pasiekti kai kurios „Wi-Fi®“ tinklus, reikia prisijungti prie tinklalapio. Kreipkitės į

atitinkamo „Wi-Fi®“ tinklo administratorių, kuris suteiks daugiau informacijos.
Galimi „Wi-Fi®“ tinklai gali būti atviri arba apsaugoti.

Atviri tinklai nurodomi šalia „Wi-Fi®“ tinklo pavadinimo.

Apsaugoti tinklai nurodomi šalia „Wi-Fi®“ tinklo pavadinimo.

Kai kurie „Wi-Fi®“ tinklai nerodomi galimų tinklų sąraše, nes jie netransliuoja savo pavadinimo

(SSID). Jei žinote tinklo pavadinimą, galite jį rankiniu būdu įtraukti į galimų „Wi-Fi®“ tinklų

sąrašą.

Jei norite įjungti „Wi-Fi®“

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai.

3

Norėdami įjungti Wi-Fi® funkciją, vilkite šalia

Wi-Fi esantį šliaužiklį į dešinę.

Wi-Fi® aktyvinimas gali trukti kelias sekundes.

Automatinis prisijungimas prie „Wi-Fi®“ tinklo

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Wi-Fi. Rodomi visi galimi „Wi-Fi®“ tinklai.

4

Norėdami prisijungti prie Wi-Fi® tinklo, bakstelėkite jo pavadinimą. Jei tinklai

apsaugoti, įveskite atitinkamą slaptažodį. Prisijungus būsenos juostoje rodoma .

Norėdami ieškoti kitų pasiekiamų tinklų, bakstelėkite , o tada –

Ieškoti. Jei nepavyksta

prisijungti prie

Wi-Fi tinklo, skaitykite jūsų prietaisą atitinkančius trikčių diagnostikos patarimus

www.sonymobile.com/support/

puslapyje.

28

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Wi-Fi®“ tinklo įtraukimas rankiniu būdu

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite .

4

Įveskite

Tinklo pavadinimas (SSID) informaciją.

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga.

6

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

7

Norėdami redaguoti išplėstinės pasirinktis, pavyzdžiui, tarpinio serverio ir IP

nustatymus, pažymėkite žymimąjį langelį

Rodyti išplėstines pasirinktis ir, jei reikia,

redaguokite.

8

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Norėdami gauti tinklo SSID ir slaptažodį, kreipkitės į Wi-Fi® tinklo administratorių.

„Wi-Fi®“ signalo stiprinimas

Sustiprinti Wi-Fi® signalą galima keliais būdais:

Perkelkite prietaisą arčiau Wi-Fi® prieigos taško.

Patraukite Wi-Fi® prieigos tašką nuo potencialių kliūčių arba trikdžių.

Neuždenkite prietaiso Wi-Fi® antenos srities (paryškinta sritis iliustracijoje).

„Wi-Fi®“ nustatymai

Kai esate prisijungę prie Wi-Fi® tinklo arba jei aplink jus yra pasiekiamų Wi-Fi® tinklų,

galite matyti šių tinklų būseną. Taip pat galite įjungti prietaiso perspėjimą aptikus atvirąjį

Wi-Fi® tinklą.
Jei nesate prisijungę prie Wi-Fi® tinklo, telefonas naudos mobiliųjų duomenų ryšį

internetui pasiekti (jeigu prietaise nustatėte ir įjungėte mobiliųjų duomenų ryšį). Pridėdami

Wi-Fi® miego režimą galite nurodyti, kada persijungti iš Wi-Fi® į mobiliuosius duomenis.

„Wi-Fi®“ tinklo pranešimų aktyvinimas

1

Įjunkite „Wi-Fi®“, jei dar neįjungta.

2

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Wi-Fi“.

4

Paspauskite .

5

Bakstelėkite

Išplėstinis.

6

Pažymėkite žymimąjį langelį

Tinklo perspėjimas.

Išsamios informacijos apie prijungtą „Wi-Fi®“ tinklą

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Wi-Fi“.

3

Bakstelėkite „Wi-Fi®“ tinklą, prie kurio šiuo metu esate prisijungę. Rodoma išsami

tinklo informacija.

29

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Wi-Fi®“ miego režimo strategijos įtraukimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Wi-Fi“.

3

Bakstelėkite , tada –

Išplėstiniai > Palikti „Wi-Fi“ įjungtą miego režimu.

4

Pasirinkite pasirinktį.