Sony Xperia E4g - Žadintuvas ir laikrodis

background image

Žadintuvas ir laikrodis

Galite nustatyti vieną arba kelis žadinimo signalus ir naudoti bet kurį prietaise įrašytą

garsą kaip žadintuvo signalą. Jei prietaisas išjungtas, žadintuvas neskamba. Bet jis

skamba, jei įjungtas tylusis režimas.
Rodomas žadinimo laiko formatas sutampa su pasirinktu bendrų laiko nustatymų

formatu, pvz., 12 arba 24 valandų.

1

Žadintuvo pagrindinio ekrano atidarymas

109

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

2

Pasaulio laikrodžio peržiūra ir nustatymų koregavimas

3

Chronometro funkcijos naudojimas

4

Laikmačio funkcijos naudojimas

5

Laikrodžio datos ir laiko nustatymų atidarymas

6

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

7

Parinkčių peržiūra

8

Naujo žadintuvo pridėjimas

Naujo žadinimo signalo nustatymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Žadintuvas ir laikrodis.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Laikas ir nustatykite laiką slinkdami aukštyn ir žemyn.

5

Bakstelėkite

Nustatyti.

6

Jei norite, redaguokite kitus žadinimo nustatymus.

7

Bakstelėkite

Atlikta.

Skambančio žadinimo snaudimo funkcijos įjungimas

Bakstelėkite

Snausti.

Skambančio žadinimo išjungimas

Vilkite į dešinę.

Norėdami išjungti snaudžiantį žadinimą, vilkite žemyn būsenos juostą, kad atsidarytų

pranešimų sritis, tada bakstelėkite .

Esamos žadinimo funkcijos redagavimas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Atlikite norimus pakeitimus.

3

Bakstelėkite

Atlikta.

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada vilkite šalia žadintuvo esantį

šliaužiklį į įjungimo arba išjungimo padėtį.

Žadinimo signalo trynimas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada palieksite ir palaikykite norimą

trinti žadinimo signalą.

2

Bakstelėkite

Trinti žadinimo signalą, tada – Taip.

Žadinimo garso nustatymas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Bakstelėkite

Žadintuvo signalas ir pasirinkite pasirinktį arba , kad galėtumėte

rinktis iš muzikos failų.

3

Du kartus bakstelėkite

Atlikta.

Pasikartojančio žadinimo nustatymas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Bakstelėkite

Kartoti.

3

Pažymėkite norimų dienų žymimuosius langelius, tada bakstelėkite

Gerai.

4

Bakstelėkite

Atlikta.

110

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Žadinimo vibracijos funkcijos suaktyvinimas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Pažymėkite žymimąjį langelį

Vibruoti.

3

Bakstelėkite

Atlikta.

Nustatymas, kad žadintuvas skambėtų, kai prietaisas veikia tyliuoju režimu

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Pažymėkite žymimąjį langelį

Žadint. tyliuoju režimu, tada bakstelėkite Atlikta.

111

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.