Sony Xperia E4g - Kalendorius

background image

Kalendorius ir žadintuvas

Kalendorius

Naudodami „Kalendoriaus“ programą galite tvarkyti tvarkaratį. Jei prisijungėte prie vienos

iš paskyrų, kurią naudojant galima pasiekti kalendorius, pvz., „Google™“ paskyros arba

„Xperia™“ paskyros su „Facebook“ paskyros duomenimis, ir sinchronizavote įrenginio

duomenis, kalendoriaus įvykiai iš šių paskyrų taip pat bus rodomi „Kalendoriaus“

programoje. Galite pasirinkti, kuriuos kalendorius norite sujungti į bendrą kalendoriaus

rodinį.
Artėjant susitikimo laikui, įrenginys apie tai primins signalu. Be to, būsenos juostoje bus

rodoma .

1

Pasirinkite rodinio tipą ir norimus peržiūrėti kalendorius

2

Grįžkite prie esamos datos

3

Pasiekite nustatymus ir kitas pasirinktis

4

Brūkštelėkite į kairę arba į dešinę, kad galėtumėte greičiau naršyti

5

Pasirinkite datą

6

Pasirinktos dienos dienotvarkė

7

Pridėkite kalendoriaus įvykį

Kalendoriaus įvykio kūrimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite .

3

Jei kalendorių sinchronizavote su viena ar keliomis paskyromis, pasirinkite

paskyrą, į kurią norite įtraukti įvykį. Jei norite įtraukti šį įvykį į prietaisą, bakstelėkite

Prietaiso kalendorius.

4

Įveskite arba pasirinkite norimą informaciją ir pridėkite adresatų prie įvykio.

5

Norėdami išsaugoti įvykį ir išsiųsti pakvietimus, bakstelėkite

Atlikta.

Kalendoriaus įvykio peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite įvykį, kurį norite peržiūrėti.

Kelių kalendorių peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada pažymėkite kalendorių, kuriuos norite peržiūrėti, žymimuosius

langelius.

108

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kalendoriaus rodinio mastelio keitimas

Kai pasirinktas rodinys

Savaitė arba Diena, priartinkite jį suglausdami du pirštus

ekrane.

Valstybinių švenčių rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Valstybinės šventės.

4

Pasirinkite pasirinktį arba pasirinkčių derinį, tada bakstelėkite

Gerai.

Gimtadienių rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Gimtadieniai, vilkite dešinėn.

4

Bakstelėkite

Gimtadieniai, tada pasirinkite adresatų grupę, kuriai norite rodyti

gimtadienius.

Orų prognozės rodymas kalendoriaus programoje

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , o tada –

Nustatymai.

3

Šalia

Orų prognozė esantį šliaužiklį vilkite dešinėn.

4

Jeigu vietos paslaugos išjungtos, bakstelėkite

Namų vieta, tada ieškokite miesto,

kurį norite įtraukti.

Daugiau informacijos apie vietos nustatymo paslaugų aktyvinimą žr.

Vietos nustatymo

paslaugos

105 psl..

Orų prognozės nustatymų keitimas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Orų prognozė.

4

Pritaikykite nustatymus pagal savo poreikius.