Sony Xperia E4g - Fotografavimas ir vaizdo įrašymas

background image

Fotografavimas ir vaizdo įrašymas

1

Keisti mastelį – artinti ar tolinti

2

Pagrindinis kameros ekranas

3

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus

4

Fotografuoti arba filmuoti vaizdo klipus

5

Grįžti veiksmu atgal arba išjungti kamerą

6

Keisti fiksavimo režimo nustatymus

7

Pereiti į kameros nustatymus ir nuorodas

8

Priekinė kamera

Fotografavimas, kai ekranas užrakintas

1

Norėdami suaktyvinti ekraną, trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

2

Norėdami suaktyvinti kamerą, palieskite ir palaikykite , tada tempkite į viršų.

3

Kai kamera atsidarys, bakstelėkite .

Fotografavimas palietus ekraną

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Bakstelėkite , tada – .

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Fotografavimas liečiant ekr., vilkite dešinėn.

4

Nukreipkite fotoaparatą į objektą.

5

Norėdami aktyvinti automatinį fokusavimą, palieskite ir palaikykite tašką ekrane.

Kai fokusavimo rėmelis tampa mėlynas, patraukdami pirštą fotografuokite.

Fotografavimas bakstelint kameros mygtuką ekrane

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Nukreipkite kamerą į objektą.

3

Bakstelėkite kameros mygtuką ekrane . Nuotrauka bus padaryta, kai tik

patrauksite pirštą.

Autoportreto fotografavimas naudojantis priekine kamera

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Bakstelėkite

.

3

Norėdami fotografuoti, paspauskite ekrano kameros mygtuką . Nuotrauka bus

padaryta, kai tik patrauksite pirštą.

Fotoaparato blykstės naudojimas

1

Atidarę kamerą, bakstelėkite .

2

Pasirinkite norimą blykstės nustatymą.

3

Fotografuokite.

75

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Mastelio keitimo funkcijos naudojimas

Kai kamera yra įjungta, paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Kai kamera yra įjungta, suglausdami arba išskėsdami pirštus, priartinkite arba nutolinkite

vaizdą kameros ekrane.

Vaizdo įrašo įrašymas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Nukreipkite kamerą į objektą.

3

Norėdami pradėti filmuoti, bakstelėkite .

4

Norėdami pristabdyti filmavimą, bakstelėkite . Norėdami tęsti filmavimą,

bakstelėkite .

5

Norėdami stabdyti filmavimą, bakstelėkite .

Fotografavimas filmuojant vaizdo įrašą

Norėdami nufotografuoti, kai filmuojate vaizdo įrašą, bakstelėkite . Nuotrauka

bus padaryta, kai tik patrauksite pirštą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Suaktyvinkite kamerą, tada bakstelėkite miniatiūrą ir atidarykite nuotrauką arba

vaizdo įrašą.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Nuotraukos ar įrašyto vaizdo įrašo trynimas

1

Raskite norimą ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

2

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma .

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Trinti, kad patvirtintumėte.