Sony Xperia E4g - „Smile Shutter™“ funkcijos naudojimas šypsenoms aptikti

background image

„Smile Shutter™“ funkcijos naudojimas šypsenoms aptikti

„Smile Shutter™“ technologiją naudokite norėdami nufotografuoti veidą, kai žmogus

nusišypso. Kamera aptinka iki penkių veidų, pasirenka vieną šypsenai aptikti ir

automatiškai fokusuoti. Kai žmogus nusišypso, fotoaparatas automatiškai fotografuoja.

76

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Smile Shutter™“ įjungimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Bakstelėkite , tada – .

3

Bakstelėkite

Smile Shutter ir pasirinkite šypsenos lygį.

Fotografavimas naudojant funkciją „Smile Shutter™“

1

Atidarę kamerą ir įjungę „Smile Shutter™“, nukreipkite kamerą į objektą. Kamera

parenka, kurį veidą fokusuoti.

2

Pasirinktas veidas rodomas spalvotame rėmelyje ir nufotografuojama automatiškai.

3

Jei šypsena neaptikta, norėdami fotografuoti neautomatiškai, bakstelėkite ekraną.